Аналіз, проведений групою Beyond Fossil Fuels, показав, що 10 країн-членів ЄС взяли на себе зобов’язання відмовитися від викопного палива до 2035 року або раніше. Ці країни ЄС представляють понад 60% енергетичного сектору ЄС. 

Міжнародне енергетичне агентство рекомендує розглядати 2035 рік як точку, коли європейські країни повинні декарбонізувати свої енергетичні сектори, щоб узгодити їх з цільовим показником Паризької угоди в 1,5°C.

Чотири країни – Австрія, Данія, Литва та Люксембург – взяли на себе зобов’язання замінити вугілля та газ відновлюваними джерелами енергії.

Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія та Нідерланди також зобов’язалися декарбонізувати енергосектор до 2035 року. Утім, група Beyond Fossil Fuels зазначає, що вони недостатньо чітко усвідомлюють необхідність поступової відмови від вугілля та газу у своїх планах або покладаються на «невідповідні технології виробництва електроенергії». Група заявляє, що не підтримує розширення цих технологій з ряду причин, «включаючи негативний вплив на природу, непомірні витрати або нездатність забезпечити їх у масштабі та вчасно».

Найбільшу кількість відновлюваної електроенергії в декарбонізованій європейській енергетичній системі має забезпечити наземна та дахова сонячна енергія, разом із наземною і морською вітровою енергією. 

Детальніша інформація: