Наслідки зміни клімату впливають на суспільства більше, ніж прогнозувала наука. 26 липня 2023 року Європейська Комісія прийняла новий набір керівних принципів, щоб допомогти державам-членам в оновленні та впровадженні всеосяжних національних стратегій, планів і політики адаптації відповідно до Європейського кліматичного закону та Стратегії ЄС з адаптації до зміни клімату.

Нещодавні екстремальні події – лісові пожежі, посухи, повені та смертельні хвилі спеки – як в Європі, так і в усьому світі, продемонстрували, що наслідки зміни клімату б’ють по суспільствах сильніше і швидше, ніж прогнозувала наука. Збільшення екстремальних погодних явищ і стихійних лих має зростаючий вплив на фізичне та психічне здоров’я людей, на природу й на економічні активи. 

Керівні принципи є потужним інструментом для національних адміністрацій, щоб зробити адаптацію до зміни клімату головним політичним пріоритетом. Комісія прагне підтримати держави-члени у прийнятті загальноурядового підходу до формування політики адаптації до зміни клімату шляхом багаторівневої координації та врахування, як по горизонталі, між різними відомствами, так і по вертикалі, на всіх рівнях субнаціональних органів влади (включаючи регіони та місцеві адміністрації). 

Керівні принципи також включають вичерпний перелік ключових особливостей політики адаптації, які мають застосовуватися до загальнонаціональної політики адаптації. До таких ключових особливостей відносяться:

  • заклик до правових рамок замість м’яких політик;
  • регулярно оновлювані стратегії та плани адаптації;
  • оцінки кліматичних ризиків за результатами регулярного стрес-тестування інфраструктури та систем;
  • залучення усіх зацікавлених сторін, включно з особливо вразливими до зміни клімату, а також тих, хто може бути важливим агентом змін у плануванні та реалізації заходів з адаптації;
  • залучення усіх відповідних галузей і всіх рівнів державного управління, наділених достатніми кадровими і фінансовими ресурсами;
  • постійний моніторинг та оцінка всіх адаптаційних дій.

Щоб покращити стратегії та плани адаптації держав-членів, керівні принципи пропонують нові теми та сфери політики, які необхідно враховувати при розробці політики для забезпечення кращих результатів. Наприклад, природоорієнтовані рішення, порівняно з іншими заходами, часто є економічно ефективними варіантами адаптації, які приносять значні соціальні, екологічні та економічні додаткові вигоди. Справедлива життєстійкість охоплює зменшення нерівного тягаря кліматичних ризиків і забезпечення справедливості у 

розподілі благ від адаптації. 

У керівних принципах також наводяться різні приклади дезадаптації (тобто, ненавмисних негативних наслідків адаптаційних зусиль), щоб забезпечити можливість подальшого навчання з уроків, отриманих внаслідок впровадження різних варіантів адаптації.

Детальніша інформація: