20 жовтня 2023 року два агентства ЄС – EEA (Європейське агентство з навколишнього середовища) та ACER (Агентство ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів) – опублікували спільний звіт «Гнучкі рішення для підтримки декарбонізованої та безпечної електроенергетичної системи ЄС». У звіті наголошується на необхідності подвоїти «гнучкість» в електроенергетичній системі ЄС. Потреба в «гнучкості» пов’язана з широким зростанням відновлюваних джерел енергії зі змінних джерел, таких як вітер і сонце.

Гнучкість – це здатність енергосистеми пристосовуватися до коливань генерації та споживання енергії. Гнучкість може бути забезпечена у різні часові проміжки, такі як дні, тижні або сезони, а також за допомогою різних технологій. Наразі газові електростанції пікової генерації забезпечують значну частину гнучкості, але з переходом на чисту енергію потрібні інші види ресурсів гнучкості як з боку попиту, так і з боку пропозиції. Вирішення цієї проблеми полегшує розгортання відновлюваних джерел енергії та приносить користь європейським державам-членам і споживачам. 

У звіті наголошується, що:

  • Гнучкість енергосистеми ЄС має зрости майже вдвічі до 2030 року, щоб не відставати від зростання відновлюваних джерел електроенергії. Цільовий показник ЄС щодо відновлюваних джерел енергії до 2030 року встановлено на рівні 42,5% (у 2021 році було 22%).
  • Посилена взаємодія з електроенергією є ключовою. Через кордони має бути побудовано більше мереж, і краще використовувати існуючу мережеву потужність. Інтерконектори забезпечують ефективний потік електроенергії через кордони туди, де вона найбільше потрібна. Існуючі та заплановані інтерконектори сприяють гнучкому розподілу через кордон і в 2030 році можуть зменшити потребу в електропостачанні на величину, еквівалентну споживанню електроенергії (у 2022 році) Швеції.

Довідково. Інтерконектор, або міжмережний з’єднувач, – це пристрій, який дає можливість пропускати електроенергію між різними електричними мережами. Інтерконектори дозволяють торгувати електроенергією між територіями. Тому територія, яка виробляє більше енергії, ніж їй потрібно для поточної власної діяльності, може продавати надлишок енергії сусідній території. Міжмережеві з’єднувачі використовуються для підвищення безпеки енергопостачання та управління піковим попитом.

  • Поєднання реагування на попит та економії енергії не лише зменшує рахунки за електроенергію, а й забезпечує необхідну гнучкість, таким чином сприяючи відновлюваним джерелам енергії та підтримуючи безпеку енергопостачання в Європі. У 2030 році краще реагування на попит та економія енергії можуть зменшити потребу в енергопостачанні з інших джерел, крім вітру та сонця, на величину, еквівалентну споживанню електроенергії в Іспанії у 2022 році.
  • Ключовим моментом є використання цінових сигналів для стимулювання інвестицій та поведінки споживачів. Споживачам також потрібна достовірна інформація, щоб зробити обґрунтований вибір.
  • Звіт EEA-ACER закликає держави-члени краще оцінювати потреби у гнучкості та мати взаємодоповнюючі національні та загальноєвропейські оцінки таких потреб.
  • Щоб сприяти спільній транскордонній політиці, держави-члени могли б запровадити регіональну співпрацю щодо гнучкості у своїх Національних планах з енергетики і клімату та включити детальні енергетичні дані до своїх прогнозів викидів парникових газів.

Звіт демонструє, як держави-члени можуть використовувати синергію співпраці для підвищення гнучкості та енергетичної безпеки, одночасно сприяючи довгостроковій кліматичній нейтральності. Ключові важелі включають краще транскордонне планування та прогнозування, розширене використання інтерконекторів, а також фінансові стимули та достовірну інформацію для споживачів електроенергії для адаптації попиту в разі потреби.

Детальніша інформація: