Нові вимоги щодо безпечного повторного використання очищених стічних вод у сільськогосподарському зрошенні стають нормою на більшій частині території ЄС у зв’язку з прийняттям Регламенту про мінімальні вимоги до повторного використання води.

Регламент повторного використання води (WRR) підвищить довіру споживачів і фермерів до кругового підходу до використання води, забезпечуючи її безпеку і зменшуючи тиск забору води на все більш дефіцитні водні ресурси та зберігаючи при цьому здатність вирощувати продукти харчування. Це також допоможе зберегти водні ресурси, необхідні водним і наземним екосистемам. Посилення більш кругового управління водою допомагає захистити біорізноманіття, досягти нульового забруднення та адаптуватися до зміни клімату.

Міські стічні води можуть успішно очищатися за допомогою доступних технологій. Це відкриває багато можливостей для фермерів, які можуть безпечно використовувати таку очищену воду для зрошення. Завдяки цим новим стандартам споживачі та фермери можуть бути впевнені в якості та безпеці сільськогосподарської продукції, зрошуваної очищеною водою.

Зараз в ЄС повторно використовується лише 2,4% від загального обсягу очищених міських стічних вод. Обсяги очищених стічних вод, які повторно використовуються, значно варіюються в державах-членах. Деякі країни повторно використовують майже всі очищені стічні води (до 89%), більшість країн повторно використовують лише невеликий відсоток (лише 5% у деяких випадках) або не практикують повторне використання води. Це означає, що є значний потенціал для ефективнішого використання води.

Можливості фінансування інвестицій у зрошення рекультивованою водою як альтернативне водопостачання існують в рамках Спільної сільськогосподарської політики.

Оскільки багато річок та інших водних об’єктів належать різним країнам, необхідно забезпечити транскордонне співробітництво, а держави-члени повинні будуть призначити контактний центр для забезпечення координації та своєчасного обміну інформацією. Регламент встановлює гармонізовані мінімальні вимоги до моніторингу, положення щодо управління ризиками для оцінки та усунення потенційних додаткових ризиків для здоров’я і можливих екологічних ризиків, дозвільні зобов’язання та положення про прозорість, згідно з якими ключова інформація про будь-який проєкт повторного використання води повинна бути загальнодоступною.

Детальніша інформація: