13 березня 2024 року було опубліковано 8-й проміжний огляд Програми дій з охорони навколишнього середовища (EAP). Цей огляд показує, що цілі ЄС у рамках Європейського зеленого курсу будуть досягнуті, якщо заплановані дії будуть повністю виконані.

В огляді Програми дій з охорони навколишнього середовища наголошується на важливості досягнення кліматичних та екологічних цілей також з огляду на їхні позитивні економічні та соціальні наслідки, наприклад, з точки зору покращення добробуту, здоров’я, життєстійкості або безпеки постачання. Багато запланованих дій, таких як законодавчі зміни, були запроваджені, але ще зарано оцінювати їхній вплив на довкілля, оскільки вони ще не реалізовані на місцях.

Ключові висновки:

  • Прогрес у пом’якшенні наслідків зміни клімату та адаптації до цих змін включає ухвалення ключових законодавчих актів для досягнення кліматичної нейтральності, зокрема Закону ЄС про клімат, пакету законодавчих актів Fit for 55 та Стратегії адаптації до зміни клімату 2021 року. Внутрішні чисті викиди парникових газів в ЄС неухильно знижуються. Так у 2022 році вони знизилися на 32,5% порівняно з рівнем 1990 року. Однак для досягнення мети ЄС до 2030 року щодо скорочення викидів парникових газів щонайменше на 55% та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року потрібен швидший прогрес. 
  • Були виконані всі дії в рамках другого плану дій з економіки замкненого циклу, включаючи регламент «Екодизайн для сталих продуктів», який буде впроваджено для широкого спектру продуктів. Незважаючи на певний прогрес, здебільшого у сфері поводження з відходами, ЄС все ще має значний потенціал для переходу від лінійної до більш циркулярної економіки, оскільки вторинні матеріали становлять лише 11,5% усіх використовуваних матеріалів. У 2022 році матеріальний слід ЄС досяг 14,8 тонн на душу населення, збільшившись на 6% за останнє десятиліття. 
  • Більшість ініціатив, оголошених у Плані дій щодо нульового забруднення, були реалізовані. Це, зокрема, перегляд законодавства ЄС щодо повітря, води та промислових викидів і нова пропозиція щодо Закону про моніторинг ґрунтів. Деякі підземні води ЄС залишаються забрудненими: за період 2016-2019 років 14,1% підземних вод в ЄС забруднені нітратами. Близько двох третин сільськогосподарських ґрунтів в ЄС у не найкращому стані. ЄС перебуває на шляху до досягнення своєї мети до 2030 року щодо скорочення передчасної смертності від дрібнодисперсних твердих частинок на 55%, але це не стосується мети зниження впливу транспортного шуму на 30% до 2030 року. 
  • Більшість заходів, передбачених стратегією біорізноманіття, завершені. Відбулося збільшення визначених охоронюваних земельних і морських територій. Необхідність дій очевидна, оскільки популяції птахів скоротилися в ЄС на 12% у період з 1990 по 2021 рік, а популяції сільськогосподарських птахів скоротилися на 36%. Кількість запилювачів, які надають необхідні екосистемні послуги для продовольчої системи ЄС, різко скорочується.
  • Дефіцит води щороку зачіпає майже третину населення ЄС. Це має прямий вплив на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Цей вплив, ймовірно, ще більше зросте через зміну клімату і збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ.
  • Вилучення земель продовжує чинити серйозний тиск на біорізноманіття та екосистеми і загрожує здатності ЄС пом’якшувати зміни клімату.
  • Вразливі соціально-економічні групи вже непропорційно страждають від зміни клімату, екологічних небезпек і ризиків, пов’язаних зі здоров’ям.

Детальніша інформація: