Оновлена Директива про енергоефективність (ЄС) 2023/1791, яка була прийнята Європейським Парламентом і Радою на початку 2023 року, була опублікована в Офіційному журналі ЄС 20 вересня 2023 року і набуде чинності через 20 днів. Після набуття нею чинності держави-члени ЄС матимуть 2 роки, щоб транспонувати більшість елементів директиви у національне законодавство.

Ця публікація знаменує собою заключний крок у законодавчому процесі, який розпочався з пропозиції Європейської Комісії у липні 2021 року в рамках пакету «Fit for 55», і був доповнений додатковою пропозицією у рамках плану REPowerEU у травні 2022 року.

Нова директива запроваджує низку заходів, які допоможуть прискорити енергоефективність, включаючи впровадження принципу «спочатку енергоефективність» в енергетичній та неенергетичній політиці.

Порівняно з попередніми директивами 2018/2002 та 2012/27/ЄС зміни включають наступне:

  • встановлення юридично обов’язкової мети ЄС щодо скорочення кінцевого споживання енергії в ЄС на 11,7% до 2030 року (відносно еталонного сценарію 2020 року). Це включає вимогу для кожної держави-члена встановлювати свій орієнтовний національний внесок на основі об’єктивних критеріїв, які відображають національні особливості; 
  • збільшення річної економії енергії з 0,8% (зараз) до 1,3% (2024-2025 рр.), потім 1,5% (2026-2027 рр.) і 1,9% з 2028 року. Це в середньому 1,49% нових річних заощаджень за період 2024-2030 років;
  • зобов’язання держав-членів надавати пріоритет вразливим споживачам і соціальному житлу в рамках своїх заходів з енергозбереження;
  • запровадження цільового показника щорічного скорочення споживання енергії на рівні 1,9% для державного сектора в цілому;
  • поширення щорічного зобов’язання з реконструкції будівель на всі рівні державного управління;
  • впровадження іншого підходу, заснованого на споживанні енергоресурсів, щоб бізнес мав систему енергоменеджменту або проводив енергоаудит;
  • запровадження нового зобов’язання щодо моніторингу енергетичних показників центрів обробки даних разом із базою даних на рівні ЄС, яка збиратиме та публікуватиме дані;
  • просування місцевих планів опалення та охолодження у великих муніципалітетах;
  • прогресивне збільшення ефективного споживання енергії в тепло- або холодопостачанні, в тому числі у централізованому теплопостачанні.

Детальніша інформація: