Рада ЄС підготувала висновки «Кліматична та енергетична дипломатія ЄС», які підтверджують зобов’язання ЄС вжити негайних дій для досягнення цілей Паризької угоди. Документ спрямований на посилення кліматичної та енергетичної дипломатії ЄС. Пріоритетами енергетичної дипломатії будуть прискорення глобального енергетичного переходу, енергоефективність, низьковуглецеві технології, інтеграція енергетичних систем. 

Висновки містять низку завдань та цілей кліматичної дипломатії ЄС на наступні роки, серед яких підтримка впровадження Паризької угоди, посилення роботи над питанням впливу зміни клімату на міжнародну безпеку та оборону, сприяння міжнародному фінансуванню кліматичних дій, а також сталих фінансових практик на основі таксономії ЄС. 

У контексті очікуваної пропозиції Європейської Комісії щодо карбонового коригування імпорту (CBAM), Рада ЄС відзначила важливість розбудови національних та міжнародних вуглецевих ринків.

ЄС має намір посилити міжнародну співпрацю з питань «зеленого» водню для збільшення виробництва та створення можливостей для імпорту водню.

Пріоритетом зовнішньої політики ЄС буде перешкоджання інвестиціям в інфраструктуру третіх країн, пов’язану із викопним паливом. ЄС розглядає можливі негативні соціально-економічні наслідки енергетичного переходу у третіх країнах як загрозу безпеці та стабільності, тому підтримуватиме впровадження соціально та економічно справедливих планів енергетичного переходу.

Детальніша інформація: