25 липня 2023 року Рада ЄС прийняла Директиву про енергоефективність, яка встановлює  нові правила щодо скорочення кінцевого споживання енергії на рівні ЄС щонайменше на 11,7% у 2030 році порівняно з прогнозами споживання енергії на 2030 рік, зробленими у 2020 році.

Кінцеве споживання енергії – це енергія, яка споживається кінцевими споживачами. Ліміт кінцевого споживання буде обов’язковим для держав-членів. 

Усі держави-члени сприятимуть досягненню загальної мети ЄС. Вони мають встановити орієнтовний національний внесок і траєкторії досягнення мети у своїх інтегрованих національних планах з енергетики та клімату (НПЕК). Проєкти оновлених НПЕК мали бути готовими у червні 2023 року, а остаточні плани – у 2024 році. Комісія розрахує, чи всі внески складуться до цільового показника 11,7%, і якщо ні, то запропонує правки до національних внесків.

Щорічна мета енергозбереження для кінцевого споживання енергії буде поступово збільшуватися з 2024 по 2030 рік. Держави-члени мають забезпечити досягнення нового  річного показника економії енергії в середньому на рівні 1,49% кінцевого споживання енергії протягом цього періоду, поступово досягаючи 1,9% на 31 грудня 2030 року.

Нові правила встановлюють конкретне зобов’язання для державного сектора досягти щорічного скорочення споживання енергії на 1,9% (за винятком громадського транспорту та збройних сил). Додатково держави-члени будуть зобов’язані щорічно реконструювати не менше 3% від загальної площі будівель, що належать державним органам.

Детальніша інформація: