В Україні діє спеціальний закон про відходи, проте для повноцінної роботи потрібно ще прийняти низку нормативно-правових та підзаконних актів, а також впровадити прийняте законодавство на практиці.  Сфера управління відходами буде однією з тих, що вимагатиме багато зусиль, щоб Україна змогла стати повноцінним членом ЄС.

Проте певні кроки для зменшення кількості відходів може зробити кожен з нас.

Законодавство ЄС

У Європейському Союзі питання відходів регулюється низкою директив про відходи, про захоронення відходів, про управління відходами видобувної промисловості. Держави-члени ЄС використовують такі директиви для впровадження європейських норм у своє національне законодавство. Україна теж має впровадити ці директиви, щоб наше законодавство містило такі самі принципи та механізми, як і європейське. 

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Україна повинна імплементувати:  

  • Директиву № 2008/98/ЄС про відходи;
  • Директиву № 1999/31/ЄС про захоронення відходів;
  • Директиву № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості

Проте цього недостатньо, щоб стати членом ЄС. Acquis communautaire у сфері відходів містить 15 основних директив і регламентів, а також багато допоміжних. 

Що я можу зробити вже зараз?

Кожен може стати частиною глобальних та європейських екологічних процесів та сприяти впровадженню Європейського зеленого курсу у своєму місті та країні. 

Що кожен з нас може зробити вже зараз – розповідаємо на зображенні.