Кабінет Міністрів України затвердив у новій редакції Типове положення про агенцію регіонального розвитку. Документ сприятиме посиленню спроможності агенцій та становленню їх повноправними учасниками реалізації державної регіональної політики. Відповідну постанову прийнято 21 жовтня 2022 року.

У Типовому положенні про агенцію регіонального розвитку визначено: загальні засади створення, функціонування та припинення діяльності агенцій; основні завдання та функції агенцій; особливості утворення та діяльності органів управління агенцією; орієнтовну типову структуру агенції; джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності агенцій.

Відповідно до документа діяльність агенцій буде спрямована на виконання завдань, зокрема щодо: розроблення й реалізації стратегічних і програмних документів розвитку регіону і територіальних громад; сприяння соціально-економічному та культурному розвитку регіону, у тому числі залученню інвестицій, експорту продукції підприємствами регіону, розвитку підприємництва та туризму в регіоні; надання консультаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань розроблення стратегій розвитку територіальних громад, проєктів регіонального розвитку, регіональних та місцевих програм розвитку; підготовки і реалізації проєктів регіонального розвитку; сприяння на регіональному рівні європейській та євроатлантичній інтеграції України тощо.

Детальніша інформація: