Україна впроваджує підходи законодавства ЄС у сферу охорони та використання морського середовища. 11 жовтня 2021 року Уряд схвалив Морську природоохоронну стратегію України, яка імплементує положення Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію в українське законодавство. Це передбачено екологічним блоком Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Морська природоохоронна стратегія визначає головні засади державної морської природоохоронної політики на період до 2034 року і механізми досягнення та підтримки «доброго» екологічного стану Азовського та Чорного морів.

Серед основних завдань стратегії:

  • написання та впровадження морських національних планів дій для досягнення та підтримки «доброго» екологічного стану Азовського і Чорного морів на шестирічний період;
  • реалізація програми державного екологічного моніторингу морів України;
  • розроблення та впровадження планів інтегрованого управління прибережними територіями Азовського і Чорного морів.

Детальніша інформація: