Перший квартал 2023 року відзначився значним прискоренням реформування законодавства ЄС у відповідності до цілей ЄЗК.

Зокрема, це стосувалося заходів із впровадження ВДЕ, підвищення енергоефективності, розроблення законодавства щодо водню та інших відновлювальних газів, регулювання промислових викидів, посиленої кліматичної політики та дипломатії ЄС. Також ЄС визначився із новим стратегічним підходом до розвитку промисловості та підвищення конкурентоздатності європейських виробників кліматично нейтральних технологій.

Ці заходи свідчать про чіткий перехід від політики подолання надзвичайної ситуації, що мала місце протягом 2022 року із початку російського вторгнення в Україну, до політики інтенсивного переходу до кліматичної нейтральності, що, зокрема, полягає у посиленні наявних цілей та амбіцій ЄС. Зазначені події в ЄС також відзначатимуться на співпраці з Україною та вимагатимуть посилення виконання попередніх зобов’язань в імплементації законодавства ЄС та врахування останніх тенденцій у розвитку політик ЄЗК.

Тим часом, в Україні також спостерігалась деяка активізація реформування сфер, пов’язаних із ЄЗК, зокрема ініціатив та рішень стосовно підтримки ВДЕ, заходів енергоефективності, міжнародної співпраці та кліматичної політики. Важливим є започаткування урядом України первинної оцінки імплементації законодавства ЄС. Ці кроки, безумовно, важливі у створенні передумов для подальшого процесу вступних переговорів, а також виконання поточних зобов’язань України у рамках Угоди про Асоціацію та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Водночас, ефективність цих заходів напряму залежить від системності їх впровадження, а також урахування не лише поточних зобов’язань, а й нових тенденцій у розвитку законодавства та політик ЄС. Наявність такого системного підходу до впровадження принципів ЄЗК в Україні також є необхідним для ефективного зеленого повоєнного відновлення та залучення інвестицій, інших форм підтримки з боку ЄС.

Детальніша інформація: