Документ розроблено відповідно до вимог Закону  України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів», який набере чинності 8 жовтня 2023 року. Реєстр функціонуватиме як онлайн-сервіс на веб-порталі «ЕкоСистема».

Порядок визначає: 

  • положення про функціональні можливості Реєстру та електронний кабінет користувача; 
  • особливості користування Реєстром, вимоги до створення та внесення даних; 
  • порядок реєстрації та особливості внесення даних про об’єкти, які перебувають в експлуатації операторів;
  • порядок реєстрації об’єктів, подання звітності та довідок про дифузні джерела залученими органами; 
  • форми заяв оператора. 

У 2016 році Україна ратифікувала «Протокол про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» до Оргуської Конвенції. Створення національного РВПЗ було однією з висунутих міжнародним документом умов. 20 вересня 2022 року було прийнято Закон України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів».

Національний РВПЗ дасть можливість: 

  • відстежувати викиди та перенесення забруднювачів у часі та просторі;
  • аналізувати зменшення викидів і встановлювати пріоритети у скороченні та ліквідації потенційно шкідливих викидів; 
  • приймати ефективні рішення з питань запобігання та зменшення промислового забруднення.

Передбачається, що вже за два роки Національний РВПЗ буде інтегрований з європейським. Україна зможе обмінюватися актуальними, верифікованими даними з компетентним органом Європейського Союзу та синхронізувати власну екологічну політику з європейською.

Громадськість отримає вільний та зручний доступ до екологічної інформації, що збільшить її можливості брати участь у формуванні державної екологічної політики у сфері реєстрації викидів.

Детальніша інформація: