У Промисловому плані ЄЗК стосовно нульового рівня викидів відсутнє бачення того, як забезпечити конкурентоспроможність європейської промисловості та залучення інвестицій. Промисловий план Green Deal (GDIP) і Закон про нульовий рівень викидів (NZIA) мають бути більш конкретними щодо того, які дії будуть вжиті для поліпшення факторів розташування, підвищення конкурентоспроможності економік Європи і виділення ЄС серед його системних конкурентів.

Європейська промисловість за останні десятиліття стала менш конкурентоспроможною, ніж її основні конкуренти. ВВП на душу населення в ЄС знизився з приблизно 70% ВВП на душу населення в США в 2000-х роках до менш ніж 66%. Частки США та ЄС у світових валових інвестиціях знизилися з 29% до 20% та з 23% до 15% відповідно між 1999 та 2020 роками. Тим часом Китай, який мав лише 5% у 1999 році, мав 29% у 2020 році. 

ЄС має можливість змінити це: завершення створення єдиного ринку може додати понад 700 млрд євро економічного виробництва протягом 10 років, а спільна цифрова економіка може принести ще 178 млрд євро. ЄС також міг би отримати більше, встановивши та просуваючи європейські стандарти у всьому світі.

Щоб змінити тенденцію до зниження, Європейський соціально-економічний комітет (EESC) рекомендує провести аудит, щоб визначити, як ЄС може контролювати та вдосконалювати свої ланцюжки доданої вартості та уникати надмірних залежностей. Комітет також запропонував ЄС передати всі законопроєкти на перевірку конкурентоспроможності.

Однією з проблем, на яку вказує EESC, є бюрократична тяганина та час прийняття рішень. Рішення про надання державної фінансової підтримки проєктам і доступу до фінансування займають занадто багато часу.

Також, на думку EESC, Промисловий план Європейського зеленого курсу (GDIP)  і Закон про нульовий рівень викидів занадто вузько зосереджуються на просуванні зелених технологій та виборі «переможців». Замість цього вони повинні заохочувати різноманітну промисловість з широким спектром секторів. Європа є домом для багатьох енергоємних галузей важкої та первинної промисловості, які потребують декарбонізації, і які не включені до GDIP. Якщо їхні проблеми, такі як високі ціни на енергоносії, не будуть вирішені, ЄС ризикує втратити важливі, можливо, навіть стратегічні частини своєї промислової системи.

Дані Європейської Комісії вказують на те, що є значний потенціал створення робочих місць у галузях з технологіями з нульовим рівнем викидів. Є потреба у 180 тис. працівників у виробництві водневих паливних елементів, 66 тис. – у виробництві фотоелектричної сонячної енергії та 800 тис. працівників – у виробництві акумуляторів.

Промисловий план ЄЗК підтримує розвиток зелених навичок, але Європейський соціально-економічний комітет стверджує, що цей план має підтримувати розвиток усього спектру навичок, необхідних у промисловості. Він також має прискорити та стандартизувати дозволи на роботу для кваліфікованих працівників, які приїжджають з-поза меж ЄС. 

Детальніша інформація: