Європейський економічний і соціальний комітет (ЄЕСК) має на меті закласти основу для Спільної сільськогосподарської політики (CAP) на період після 2027 року, яка має бути життєстійкою та сталою і відповідати потребам як фермерів, так і суспільства. У січні 2024 року Рада ЄС доручила ЄЕСК сформулювати своє бачення того, як досягти стратегічної автономії та сталого виробництва продуктів харчування. 

Аграрний сектор ЄС характеризується високою поширеністю сімейних ферм, які у 2020 році становили 94,8% усіх фермерських господарств. Незважаючи на чисельне домінування сімейних ферм, великі фермерські господарства обробляють більшу частину сільськогосподарських угідь. 

Тим часом сектор бореться з різноманітними проблемами: 

  • доходи фермерів на 40% нижчі, ніж у несільськогосподарських секторах;
  • кількість фермерських господарств скорочується; 
  • оновлення поколінь стає проблемою (лише 6,5% керівників ферм молодше 35 років); 
  • за останнє десятиліття спостерігається значний відтік робочої сили.

Частка бюджету ЄС, що виділяється на CAP, безперервно падала протягом останніх 40 років, становлячи менше 25% у 2021 році.  Разом з тим, фінансування CAP має бути співмірним з її амбіціями щодо підтримки сталого переходу.

ЄЕСК вважає, що CAP після 2027 року має забезпечувати стабільну довгострокову політичну основу, спрямовану на стале виробництво продуктів харчування та стратегічну автономію для ЄС. Одночасно CAP має захищати різноманітність видів сільського господарства в ЄС і задовольняти суспільні та екологічні потреби («державні гроші на суспільні блага»), а також забезпечувати розвиток сільських територій. Завдання полягає в тому, щоб знайти баланс перед глобальними викликами, який забезпечить продовольчу безпеку, захистить довкілля та сприятиме добробуту європейських фермерів.

Інфляція, непередбачувані енергетичні ринки та вплив зміни клімату означають, що фермери ЄС не завжди мають справедливий рівень життя. CAP має забезпечити гідні умови праці в секторі, сприяти споживчому попиту на більш здорове та стале харчування, зменшити харчові відходи та регулювати продовольчі ринки. Щоб запобігти подальшому скороченню кількості фермерських господарств, CAP повинна вжити заходів щодо доступу до землі, сприятливих інвестиційних умов, підвищення кваліфікації, розширення прав і можливостей жінок і покращення довгострокових перспектив для фермерів.

З огляду на зростання цін на енергоносії та перебої з постачанням, CAP має включати інвестиційну підтримку виробництва відновлюваної енергії в сільській місцевості. ЄЕСК пропонує посилити схеми страхування державно-приватного партнерства в інструментах CAP після 2027 року для подолання наслідків екстремальних кліматичних умов. Інвестиційна підтримка інновацій та цифрових технологій має бути пріоритетною для розширення можливостей фермерів, зменшення впливу на довкілля та підвищення доступності віддалених районів.

Адміністративний тягар має бути максимально мінімізований, а процес розробки та адаптації стратегічних планів повинен залучати зацікавлені сторони, забезпечувати гнучкість для держав-членів і швидшу адаптацію після схвалення. 

Детальніша інформація: