12 вересня 2023 року Європейський Парламент остаточно схвалив юридично обов’язкові цілі щодо швидшого розширення відновлюваних джерел енергії. Закон передбачає, що 42,5% енергії ЄС до 2030 року має забезпечуватися за рахунок відновлюваних джерел енергії. 

Згідно зі статистикою ЄС, частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі ЄС зараз становить 22,1%. Це означає, що ця частка зросте майже вдвічі до 2030 року. Відбуватиметься це в основному за рахунок додаткових вітрових і сонячних потужностей.

Переглянута Директива про відновлювані джерела енергії також визначає цілі з відновлюваної енергії для будівель і прагне до більш швидких дозвільних процесів для вітрових і сонячних проектів з введенням «зон прискорення» для відновлюваних джерел енергії.

Згідно з новою директивою, національні органи влади матимуть 12 місяців, щоб затвердити або відхилити проєкти нових сонячних і вітрових електростанцій, якщо вони розташовані в поновлюваній «зоні прискорення». Для інших проєктів цей процес не повинен перевищувати 24 місяці.

У транспортному секторі впровадження відновлюваних джерел енергії має призвести до скорочення викидів на 14,5% до 2030 року за рахунок використання більшої частки біопалива та більшої квоти на відновлювані види палива небіологічного походження, такі як водень.

Крім того, відповідно до принципу «позитивного мовчання», інвестиції у відновлювані джерела енергії вважатимуться схваленими за відсутності адміністративного зворотного зв’язку.

Більш жорсткі цілі, які включають конкретні цілі щодо збільшення використання відновлюваних джерел енергії на транспорті та у промисловості, спрямовані на стимулювання величезних інвестицій, необхідних для досягнення екологічних цілей Європи.

Детальніша інформація: