30 березня 2022 року Європейська Комісія ухвалила Комюніке «Про те, щоб сталі товари стали нормою», метою якого є зробити сталі споживчі товари нормою на ринку ЄС і зменшити їхній загальний вплив на довкілля та клімат. Так, Комюніке пропонує кроки із промоції енергоефективності, ресурсоефективності, довговічності, надійності, ремонтопридатності, а також простоти в обслуговуванні, відновленні та переробці споживчих товарів. Встановлення критеріїв не лише щодо енергоефективності, а й щодо «циркулярності», зменшення впливу на довкілля та клімат призведе до більшої енергетичної та ресурсної незалежності ЄС та зменшить забруднення довкілля.

Європейська Комісія також опублікувала Робочий план з екодизайну та енергетичного маркування на 2022-2024 роки. Пропонується забезпечити відповідність товарів на ринку ЄС критеріям екологічності протягом усього їхнього життєвого циклу: від фази проєктування до щоденного використання, перепрофілювання і закінчення терміну експлуатації. Серед основних вимог: довговічність виробу, надійність, можливість повторного використання, можливість оновлення, ремонтопридатність, простота обслуговування та відновлення; обмеження на наявність речовин, що унеможливлюють циркулярність виробів і матеріалів, скорочення використання енергії або енергоефективність продукції; скорочення використання ресурсів або ресурсоефективності продукції; мінімальний вміст вторинної сировини в продуктах; ремонт та переробка виробів і матеріалів; вплив продукції на навколишнє середовище протягом життєвого циклу, включаючи вуглецевий та екологічний слід; запобігання та зменшення відходів, у тому числі відходів упаковки. 

Детальніша інформація: