15 травня 2022 року ЄС прийняв амбітний План дій «Назустріч нульовому забрудненню повітря, води та ґрунтів». Він визначає комплексні заходи для досягнення амбіції ЄС з нульового забруднення довкілля.

Візія ЄС з нульового забруднення на 2050 рік – «Здорова планета для всіх». Очікується, що забруднення повітря, води та ґрунту знизиться до рівня, який більше не буде шкідливим для здоров’я та екосистем. Це стане можливим завдяки дотриманню меж, з якими може впоратися планета, створюючи таким чином вільне від токсичних речовин довкілля. Також візія передбачає досягнення вимірюваних цілей щодо зменшення забруднення повітря, води та ґрунтів, включаючи додаткові вимоги до споживчих товарів, морського та шумового забруднення. Крім того, має бути побудована більш ефективна ієрархія нульового забруднення, що передбачає «обернення» піраміди дій та пріоритизацію підходів до боротьби із забрудненням. 

План встановлює заходи та дії на рівні ЄС: узгодження стандартів якості повітря ЄС з останніми рекомендаціями ВООЗ; перегляд стандартів якості води, включаючи річки та моря ЄС; перегляд більшості законодавства ЄС про відходи з метою їх адаптації до принципів чистої та циркулярної економіки та ін. 

Серед цільових показників Плану дій можна назвати зменшення на 55% кількості передчасних смертей, спричинених забрудненням повітря; зменшення на 50% загальної кількості відходів, на 50% – кількості пластикових відходів у морі та на 30% – мікропластику, що викидається у довкілля; зменшення втрат поживних речовин та використання хімічних пестицидів на 50%; зменшення на 25% екосистем ЄС, де забруднення повітря загрожує біорізноманіттю; зменшення на 30% частки людей, яких хронічно турбує транспортний шум; істотне зменшення утворення відходів та зменшення на 50% залишкових побутових відходів.

План окреслює низку флагманських ініціатив з нульового забруднення, серед яких: (1) зменшення нерівності у здоров’ї за допомогою нульового забруднення; (2) підтримка міських [урбаністичних] заходів з нульового забруднення; (3) сприяння нульовому забрудненню регіонів; (4) сприяння вибору нульового забруднення; (5) спільне забезпечення нульового забруднення; (6) демонстрація рішень з нульовим забрудненням будівель; (7) Living Labs [«живі лабораторії»] для зелених цифрових рішень та розумного нульового забруднення; (8) зведення до мінімуму зовнішнього забруднення ЄС та (9) консолідація центрів знань ЄС щодо нульового забруднення.

Детальніша інформація: