12 вересня 2023 року Європейський Парламент ухвалив свою позицію щодо зменшення забруднення підземних і поверхневих вод та покращення стандартів якості води в ЄС.

Відповідно до амбіцій Європейського зеленого курсу щодо нульового забруднення, у жовтні 2022 року Європейська Комісія внесла пропозицію переглянути списки забруднювачів поверхневих і підземних вод, які необхідно контролювати для захисту прісноводних об’єктів ЄС. Нове законодавство оновлює Водну рамкову директиву, Директиву про підземні води та Директиву про стандарти якості довкілля (Директива про поверхневі води).

Нині депутати Європарламенту хочуть, щоб списки спостереження ЄС, які містять речовини, що становлять значний ризик для здоров’я людини і довкілля, регулярно оновлювалися. Це необхідно для того, щоб враховувати нові наукові дані та нові хімічні речовини.

Вони також хочуть, щоб підмножина конкретних PFAS (пер- і поліфторалкильних речовин, також відомих як «хімічні речовини назавжди»), а також загальна кількість PFAS (параметр, який включає сукупність PFAS з максимальною концентрацією) були додані до списків забруднювачів як підземних, так і поверхневих вод. Кілька інших речовин, включаючи мікропластик і стійкі до протимікробних препаратів мікроорганізми, також мають бути додані до цих списків, як тільки будуть визначені відповідні методи моніторингу.

Довідково. Пер- і поліфторалкільні речовини є стійкими органічними забруднювачами, які у 2001 році були внесені до нового списку СОЗ Стокгольмської конвенції.

Прийнята позиція  також включає більш суворі стандарти для декількох пестицидів (в тому числі включаючи гліфосат і атразин) і фармацевтичних препаратів.

Виробники, які продають продукти, що містять хімічні речовини, які забруднюють, повинні допомагати фінансувати витрати на моніторинг та діяльність, яка наразі фінансується лише  державами-членами.

Перегляд водного законодавства ЄС, включаючи Водну рамкову директиву та дві її дочірні директиви, є одним з ключових інструментів політики для виконання зобов’язань ЄС в рамках Плану дій з нульового забруднення. Посилений захист вод ЄС є надзвичайно важливим, особливо в контексті все більш нагальних наслідків зміни клімату – у поєднанні з промисловим та сільськогосподарським забрудненням – впливу на ресурси прісної води ЄС.

Детальніша інформація: