5 грудня 2023 року Європейський Парламент і Рада ЄС досягли домовленості щодо перегляду Регламенту про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин (CLP). Нові заходи дозволять краще захистити споживачів, працівників і довкілля, покращуючи функціонування ринку ЄС щодо продуктів, які містять небезпечні хімічні речовини. 

Цілями Регламенту про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин є захист людей і довкілля від небезпечних хімічних речовин та забезпечення вільного руху речовин і сумішей на єдиному ринку. Регламент CLP зобов’язує виробників, імпортерів або інші підприємства у ланцюжку створення вартості належним чином класифікувати, маркувати та пакувати свої небезпечні хімічні речовини перед їх продажем. За допомогою піктограм і заяв на етикетках Регламент CLP інформує споживачів і професіоналів про небезпеку цих хімічних речовин.

Перегляд Регламенту про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин призведе до наступних покращень:

  • Оновлені правила класифікації складних речовин (речовин, що містять більше однієї складової). 
  • Кращий захист споживачів при купівлі небезпечних хімічних речовин в Інтернеті. Веб-сайти повинні будуть відображати небезпечні властивості продуктів.
  • Більш чітке маркування небезпечних хімічних речовин, у тому числі для онлайн-продажів. Наприклад, вводяться вимоги до реклами і мінімальний розмір шрифту для небезпечних хімічних речовин.
  • Підприємства зможуть використовувати етикетки та цифрове маркування, а важлива інформація про безпеку та піктограми небезпеки також залишаться на упаковці.
  • Окрім держав-членів і промисловості, Комісія також матиме право розробляти пропозиції щодо класифікації потенційно небезпечних речовин. Це прискорить темпи виявлення небезпечних речовин.
  • Перші в історії правила щодо багаторазових хімікатів, що підтримують безпечний продаж побутової хімії оптом. Це зменшить кількість упаковки, а отже, і відходів упаковки.
  • Токсикологічні центри отримуватимуть якіснішу та швидшу інформацію для невідкладної медичної допомоги.

Перегляд класифікації, маркування та пакування хімічних речовин сприятиме переходу європейської промисловості, включаючи малі та середні підприємства, до екологічно чистих хімічних речовин. Цей перегляд є важливим результатом Хімічної стратегії сталого розвитку, яка є ключовим будівельним блоком Європейського зеленого курсу.

Детальніша інформація: