Європейська Комісія опублікувала третій Огляд екологічного впровадження  (Environmental Implementation Review) – ключовий інструмент звітності, який підтримує впровадження екологічне законодавство та підвищує обізнаність про важливість реалізації екологічних правил.

Огляд екологічного впровадження підсумовує та визначає загальні тенденції на рівні ЄС, ґрунтуючись на звітах, що показують стан виконання екологічного законодавства у 27 державах-челанах. Огляд містить інформацію, наскільки добре уряди країн ЄС зберігають природні ресурси та визначає пріоритетні заходи щодо вдосконалення у кожній країні.

Третій Огляд показав, що рівень біорізноманіття у ЄС продовжує знижуватися; прогрес у досягненні належного статусу для водних об’єктів є повільним; запобігання утворенню відходів залишається важливою проблемою в усіх державах-членах; забруднення повітря досі залишається основною проблемою для здоров’я європейців. Що ж до питання зміни клімату, то країни показали хороший рівень імплементації кліматичного законодавства по всьому ЄС.

Серед рекомендацій для країн: необхідно прискорити зусилля для завершення створення мережі Natura 2000; держави-члени зобов’язані своєчасно прийняти свої плани управління ризиками повені; потрібні додаткові дії для покращення потенціалу переробки пластмас, будівельних матеріалів та текстилю; держави-члени повинні систематично та послідовно виконувати вимоги моніторингу якості повітря, щоб краще забезпечити чисте повітря на національному рівні та рівні ЄС; важливо узгодити та впровадити пакет заходів для досягнення цілі -55%, встановленої в Кліматичному законі на 2030 рік.

Детальніша інформація: