7 травня 2024 року Єврокомісія прийняла Імплементаційний регламент, який оновлює шаблони для держав-членів для звітування щодо даних про кліматичні дії.

Змінений Імплементаційний регламент встановлює структуру, формат, процеси подання та розгляду інформації, що подається державами-членами відповідно до «Регламенту про управління Енергетичним Союзом і кліматичні дії».

Довідково. Щоб допомогти ЄС досягти своїх кліматичних та енергетичних цілей до 2030 року, «Регламент про врядування Енергетичного Союзу і кліматичні дії» встановлює загальні правила планування, звітності та моніторингу. Регламент також гарантує, що планування та звітність ЄС синхронізуються з циклами амбіцій відповідно до Паризької угоди.

Оновлені шаблони стосуються звітності держав-членів щодо:

  • використання доходів, отриманих відповідно до Директиви ЄС про систему торгівлі викидами (EU ETS), яка тепер має бути повністю присвячена боротьбі зі зміною клімату;
  • викиди на національному рівні, на які поширюється дія Регламенту про розподіл зусиль;
  • викиди та видалення на національному рівні, що підпадають під дію Регламенту про землекористування, зміну землекористування та лісове господарство (LULUCF).

Дані, зібрані за допомогою цих шаблонів звітності, допомагають Комісії визначити, чи перебувають держави-члени та ЄС на шляху до своїх кліматичних цілей, і враховуються у щорічному Звіті ЄС про прогрес у кліматичних діях.

Оновлені шаблони враховують події в контексті Паризької угоди про облік вилучень з біоенергетики з уловлюванням та зберіганням вуглецю (bio-CCS), про яку держави-члени зможуть звітувати у своїх кадастрах, починаючи з цього року. Враховуючи, що вилучення з bio-CCS наразі не регулюється кліматичним законодавством ЄС, вони не можуть бути враховані при оцінці того, чи досягають держави-члени своїх цілей щодо скорочення викидів парникових газів відповідно до Регламенту про розподіл зусиль. Тим не менше, держави-члени зможуть звітувати про обсяги видалень, отриманих за допомогою bio-CCS, таким чином надаючи прозорі дані про цю нову технологію.

Детальніша інформація: