Європейський Союз планує до 2030 року подвоїти щорічні темпи оновлення енергоефективності житлових та нежитлових будинків, відремонтувати 35 млн неефективних будівель, створити до 160 000 додаткових зелених робочих місць. Це має відбутись завдяки впровадженню нової стратегії – Хвиля реновацій для Європи. Ідеї та принципи Хвилі реновацій можна використовувати в процесі повоєнного відновлення України для підвищення енергоефективності.

Хвиля реновацій для Європи – стратегія, що передбачає запуск реконструкції та ремонту будівельного фонду Європи з метою його енерго- та ресурсоефективного оновлення, підтримки останнього новими тривалими інвестиціями, розпочинаючи з інвестицій у громадські та менш ефективні будівлі, стимулювання діджиталізації, створення робочих місць та ріст можливостей по всьому ланцюжку оновлення. 

Для провадження широкомасштабного та сталого оновлення будівельного фонду визначено комплекс заходів, серед яких: посилення інформування, правової визначеності та стимулювання оновлення; посилене, доступне та цілеспрямоване фінансування (зокрема фінансування, яке стимулює оновлення, залучення приватних інвестицій та зелених позик); збільшення спроможності та надання технічної допомоги; створення зелених робочих місць, підвищення кваліфікації працівників та залучення нових талантів; створення сталого урбанізованого середовища; Новий європейський Баухаус – міждисциплінарний проєкт, який об’єднує різних зацікавлених осіб (вчених, проектувальників, архітекторів, дизайнерів, підприємців, громадян тощо) та діятиме як інкубатор для інновацій і творчості у просуванні сталого дизайну по всій Європі та за її межами.

Європейська Комісія визначила три напрями, які потребуватимуть посиленої уваги: подолання енергетичної бідності та боротьба з будівлями, які мають найгірші показники енергоефективності; оновлення громадських будівель (зокрема адміністративних, медичних та освітніх установ); декарбонізація опалення та охолодження будівель. 

Детальніша інформація: