Відповідно до Директиви про відновлювані джерела енергії (ВДЕ), ЄС збільшив свою ціль щодо відновлюваних джерел енергії до 2030 року з 32% до 42,5%. Статистичне управління ЄС Євростат виявило, що частка ВДЕ у валовому споживанні енергії на рівні ЄС досягла 23% у 2022 році (у 2021 році на ВДЕ припадало 21,9%). Євростат порівняв різні європейські країни щодо використання ВДЕ.

Відновлювані джерела енергії включають енергію вітру, сонячну енергію (теплову, фотоелектричну та концентровану), гідроенергетику, енергію припливів, геотермальну енергію, навколишнє тепло, що уловлюється тепловими насосами, біопаливо та відновлювану частину відходів.

Довідково. Концентрована сонячна енергія – це технологія, яка використовує дзеркала для концентрації сонячного світла для генерації енергії за допомогою традиційних парових турбін.

Країною ЄС, яка використовувала найбільше відновлюваної енергії у 2022 році, була Швеція. Майже дві третини її валового кінцевого споживання енергії було отримано з ВДЕ. Швеція покладалася в основному на гідро- і вітроенергетику, тверде та рідке біопаливо, а також теплові насоси.

На другому місці опинилася Фінляндія з 47,9% енергії з відновлюваних джерел. Ця скандинавська країна також покладалася на гідро- і вітроенергетику й тверде біопаливо. Далі йде Латвія з 43,3%, яка в основному залежить від гідроенергетики. Данія (41,6%) і Естонія (38,5%) отримали більшу частину ВДЕ з енергії вітру й твердого біопалива. Португалія (34,7%) покладалася на тверде біопаливо, вітро- і гідроенергетику та теплові насоси, тоді як Австрія (33,8%) використовувала переважно гідроенергетику і тверде біопаливо.

Найнижча частка ВДЕ зафіксована в Ірландії (13,1%), Мальті (13,4%), Бельгії (13,8%) та Люксембурзі (14,4%). Загалом 17 із 27 членів ЄС повідомили, що у 2022 році частка ВДЕ у їхніх країнах були нижче за середній показник по ЄС (23%).

Відповідно до Директиви про відновлювані джерела енергії, ЄС збільшив свою мету щодо ВДЕ до 2030 року з 32% до 42,5%. ЄС також прагне найближчим часом збільшити цей показник до 45%. Тому країнам ЄС необхідно активізувати свої зусилля для колективного виконання нової мети ЄС до 2030 року. 

Крім того, ЄС прагне стати першим у світі кліматично нейтральним континентом до 2050 року в рамках Європейського зеленого курсу. Використання ВДЕ допомагає скоротити викиди парникових газів, диверсифікувати постачання енергії та зменшити залежність від ринків викопного палива. Зростання відновлюваних джерел енергії також може стимулювати зайнятість в ЄС за рахунок створення робочих місць у нових «зелених» технологіях.

Детальніша інформація: