Європейський Союз прийняв нову торговельну стратегію ЄС «Відкрита, стала та рішуча торговельна політика ЄС». Він зосередиться на трьох основних цілях у середньостроковій перспективі: підтримка відновлення та фундаментальної трансформації економіки ЄС відповідно до його зелених та цифрових цілей; формування правил для більш сталої та справедливої глобалізації; збільшення спроможності ЄС з реалізації своїх інтересів та забезпечення своїх прав (за необхідності – автономно). 

Для досягнення цих цілей Європейська Комісія зосередиться на шести напрямах: реформування СОТ; підтримка зеленого переходу та просування відповідальних і сталих ланцюгів створення доданої вартості; сприяння цифровому переходу та торгівлі послугами; посилення регуляторного впливу ЄС; поглиблення партнерських відносин ЄС із сусідніми країнами, зокрема із Західними Балканами та країнами, що уклали з ЄС договори про посилену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі; посилення фокусу ЄС на імплементації та забезпеченні виконання торговельних угод і забезпеченні рівних умов для бізнесу ЄС. 

Напрями реформування СОТ Комісія визначила в окремому документі, долученому в якості додатка до комюніке. Оновлена торговельна політика ЄС також базується на концепції «відкритої стратегічної автономії» (OSA). Концепція охоплює такі принципи: стійкості та конкурентоспроможності для посилення економіки ЄС; сталості та справедливості, що відображають потребу у відповідальних і чесних діях ЄС; рішучості/наполегливості та співпраці на основі правил, за допомогою яких ЄС демонструє свою прихильність до міжнародної співпраці та діалогу, водночас готовність до боротьби з несправедливістю, використання автономних інструментів для реалізації своїх інтересів там, де це буде необхідним. 

Детальніша інформація: