У січні 2022 року Європейська Комісія затвердила оновлені Керівні принципи державної допомоги в галузі клімату, охорони довкілля та енергетики, що також охоплює правила надання фінансування суб’єктам господарювання з фондів ЄС, якщо вони були розподілені за участі національних органів влади. Керівні принципи створюють гнучку структуру, яка допоможе державам-членам надати необхідну підтримку для досягнення цілей Європейського зеленого курсу цілеспрямованим і економічно ефективним способом.

Оновлені Керівні принципи включають розділи про заходи з енергоефективності, чистої мобільності, інфраструктури, циркулярної економіки, зменшення забруднення, захисту та відновлення біорізноманіття, а також заходи щодо забезпечення безпеки енергопостачання. Вони приділяють значну увагу кліматичній складовій. Так, відповідність державної допомоги досягненню цілей кліматичної політики є одним з критеріїв допустимості такої допомоги у випадках, коли мова йде про проєкти, пов’язані з викопними джерелами енергії, наприклад природним газом.

Детальніша інформація: