У вересні 2023 року Мережа кліматичних дій Європи (CAN Europe) – провідна європейська коаліція неурядових організацій, яка бореться з небезпечною зміною клімату, – підготувала доповідь «Нові ресурси для державного кліматичного фінансування та для Фонду втрат і збитків: вивчення податків і зборів на рівні ЄС і на багатосторонньому рівні». 

Доповідь  містить огляд основних варіантів розширення нових і додаткових ресурсів державного кліматичного фінансування, підсумовує поточний стан справ і надає прогноз щодо нових та інноваційних джерел фінансування через нові та існуючі політики на багатосторонньому рівні та на рівні ЄС. Основна увага приділяється ресурсам ЄС і розвинутих країн для Фонду втрат і збитків, а також новій міжнародній меті фінансування клімату, яка набуде чинності після 2025 року.

Довідково. На  27-й Конференції сторін (COP27) Рамкової конвенції ООН про зміну клімату наприкінці 2022 року в Єгипті була прийнята угода про створення нового фонду втрат і збитків для допомоги країнам, що розвиваються, які є особливо вразливими до несприятливих наслідків зміни клімату.

Доповідь, по-перше, підсумовує імплементацію податків і зборів через глобальні угоди або на багатосторонньому рівні через коаліції розвинутих країн, а по-друге, – з боку і всередині ЄС. У  доповіді також досліджуються шляхи до глобального впровадження та оцінки глобальних доходів.

Ключові варіанти досліджені на основі фінансового потенціалу, політичної і технічної здійсненності та дотримання кліматичної справедливості: як вони забезпечують принцип «забруднювач платить» та як вони вирішують проблеми глобальної та соціальної  справедливості (нерівність між країнами та всередині країн).

Принципи кліматичної справедливості можуть сприяти більш міцній згоді на міжнародному рівні і є важливими для суспільного визнання. Доповідь зосереджена на прогресивних податках, спрямованих на компанії, що забруднюють довкілля, на споживання розкоші, фінанси та багатство. Зазначається, що для запобігання перекладання витрат на споживачів і працівників необхідна відповідна нормативно-правова база.

Детальніша інформація: