Нові екологічні норми, прийняті 18 грудня 2023 року відповідно до Директиви ЄС про промислові викиди, зменшать вплив боєнь на довкілля. Рішення Європейської Комісії «Висновки НДТМ для боєнь, побічних продуктів тваринництва та/або харчових супутніх продуктів» вимагає вжиття заходів для скорочення викидів у повітря та воду близько 3000 боєнь і установок, які переробляють матеріали тваринного походження та перетворюють їх на інші продукти, такі як кормові продукти, жири, риб’ячий жир або желатин. 

Довідково. НДТМ – це найкращі доступні технології та методи керування (англ. BAT – best available technologies). НДТМ є одним із ключових елементів Директиви 2010/75/ЄС про промислове забруднення. Ця директива забезпечує основу для регулювання близько 52 тис. великих промислових і тваринницьких установок по всьому ЄС. Вона вимагає, щоб ці установки мали дозвіл, заснований на використанні найкращих доступних технологій. 

Процес обміну інформацією щодо НДТМ на рівні ЄС призводить до створення довідкових документів НДТМ і встановлює висновки НДТМ. Висновки НДТМ (BAT Conclusions) розробляються та затверджуються на основі довідкових НДТМ для окремих видів діяльності. Процес складання та розгляду довідкових документів НДТМ і висновків до них очолює Європейське інтегроване бюро із запобігання та контролю забруднення (EIPPCB), що базується у Севільї, Іспанія. Тому цей процес відомий як Севільський процес.

Прийняте Єврокомісією рішення спрямоване на понад 20 забруднювачів повітря та води, а також, вперше в цьому секторі, включатиме обов’язкові обмеження на розповсюдження запахів. Інші цільові забруднювачі включають загальні леткі органічні сполуки, аміак і пил (для викидів у повітря), а також органічні та поживні речовини (для скидів у воду). 

Це рішення є ще одним кроком до досягнення цілей Європейського зеленого курсу, зокрема щодо зменшення забруднення повітря, води та ґрунту до рівня, нешкідливого для здоров’я людей та навколишнього середовища.

Нові стандарти також сприятимуть діям у сфері економіки замкненого циклу, включно з енергоефективністю, споживанням води і ресурсоефективністю. Вони сприятимуть використанню меншої кількості шкідливих речовин при очищенні та дезінфекції, а також більш екологічно безпечному використанню холодоагентів для боротьби з глобальним потеплінням і виснаженням озонового шару. Для існуючих установок встановлено термін у 4 роки, щоб відповідати новим стандартам для зменшення впливу на довкілля, але нові стандарти будуть негайно застосовуватися до всіх нових установок.

Детальніша інформація: