Витрати на промислове забруднення від найбільших об’єктів у Європі знижуються, але залишаються на рівні 2% ВВП ЄС. Забруднення повітря великою європейською промисловістю продовжує завдавати значної шкоди довкіллю, клімату та здоров’ю людей. Однак, згідно з оновленим аналізом Європейського агентства з навколишнього середовища, вартість цього забруднення знизилася приблизно на третину за останнє десятиліття. 

В інформаційному повідомленні Європейського агентства з навколишнього середовища за 2024 рік «Витрати на  здоров’я та довкілля від промислового забруднення повітря в Європі» представлена остання оцінка тенденцій зовнішніх ефектів промислового забруднення повітря з 2012 по 2021 рік від близько 10 тис. найбільших об’єктів у Європі.

Витрати на забруднення повітря, спричинені найбільшими промисловими підприємствами Європи, є значними і становлять у середньому від 268 до 428 млрд євро на рік. У 2021 році ці витрати відповідали приблизно 2% валового внутрішнього продукту ЄС. Близько половини загальної шкоди завдали 107 найбільш забруднюючих промислових об’єктів (це лише 1% усіх забруднювачів), багато з яких – це вугільні електростанції. Зазначається, що 9 із 50 заводів, які найбільше забруднюють довкілля, були в Німеччині та 6 – у Польщі.

Разом з тим, витрати на забруднення повітря знизилися приблизно на третину (-33%) з 2012 року. Переважна частка  загального зниження (близько 80%) припадає на енергетичний сектор ЄС. Зниження відбулося в результаті дій ЄС, спрямованих головним чином на впровадження найкращих доступних технологій і перехід на відновлювані джерела енергії та менш забруднюючі види палива. 

Європейський зелений курс сприяв тому, щоб зробити європейську промисловість більш екологічною та цифровою. Нещодавній перегляд Директиви про промислові викиди та нового Регламенту порталу промислових викидів мають на меті підштовхнути велику європейську промисловість до декарбонізації, нульового забруднення, циркулярної економіки та інновацій. Очікується, що посилення Директиви ЄС про якість повітря ще більше підтримає цей розвиток, наблизивши обмеження забруднення до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Детальніша інформація: