Промислове забруднення та техногенні катастрофи негативно впливають на якість життя людей і стан довкілля. Умовою вступу України в ЄС є адаптація законодавства у цій сфері до норм Євросоюзу. Проте певні кроки для попередження промислового забруднення може зробити кожен з нас.

Законодавство ЄС

Законодавство ЄС у сфері промислового забруднення забезпечує комплексний підхід до контролю за забрудненням повітря, води та ґрунтів, встановлює складні галузеві стандарти для найбільш забруднюючих секторів економіки. Забруднення вдається скоротити або й взагалі запобігти, де це можливо, завдяки принципу «забруднювач платить» і застосуванню найкращих доступних технологій та методів управління. І нещодавно Європейська Комісія розпочала відкриті публічні консультації щодо впровадження принципу “забруднювач платить” https://cutt.ly/CwalGA9N  

Цілісний підхід до контролю за поводженням з небезпечними речовинами встановлює правила для запобігання значних аварій та обмеження наслідків їх впливу на життя людей і довкілля. Такі європейські стандарти також має впровадити в своє законодавство Україна в рамках виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію із ЄС.

Що має імплементувати Україна?

  • Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди
  • Директива № 2012/18/ЄС про контроль загроз виникнення значних аварій, пов’язаних із використанням небезпечних речовин

Що я можу зробити вже зараз?

Кожен може стати частиною глобальних та європейських екологічних процесів та сприяти впровадженню Європейського зеленого курсу у своєму місті та країні. 

Що кожен з нас може зробити вже зараз – розповідаємо на зображенні.