Наприкінці 2020 року ЄС прийняв Стратегію сталої і розумної мобільності, яка має стратегічну мету – скоротити викиди парникових газів на 90% до 2050 року. Стратегія передбачає три напрямки дій: суттєве скорочення залежності від викопного палива, перехід на більш сталі види транспорту, інтерналізація екологічних витрат. Наголос зроблено на декарбонізації транспортного сектору через перегляд стандартів викидів CO2 та забруднювачів повітря, долученні транспортного сектору до системи торгівлі парниковими газами, впровадженні цифрових технологій та інновацій, роботі зі споживачами для вибору розумних альтернатив.

Стратегія включає 10 флагманських ініціатив: пришвидшення використання автомобілів з нульовими викидами, відновлюваного та низьковуглецевого палива і пов’язаної інфраструктури; створення аеропортів і портів з нульовими викидами; створення більш сталої і здорової міжміської і міської мобільності; озеленення вантажного транспорту; розрахунок вартості вуглецю і створення кращих стимулів для споживачів; створення об’єднаної та автоматичної мультимодальної мобільності; впровадження інновацій, даних та штучного інтелекту; зміцнення спільного ринку; чесна і справедлива мобільність для всіх; покращення транспортної безпеки. 

Ключові показники, який ЄС планує досягнути до 2030 року: наявність принаймні 30 млн транспортних засобів з нульовими викидами; 100 європейських міст будуть кліматично нейтральними; вдвічі зросте швидкісний залізничний рух; групові перевезення на відстань до 500 км в межах ЄС будуть кліматично нейтральними. 

Детальніша інформація: