Постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1166 затверджено Порядок проведення моніторингу об’єкта оброблення відходів (сміттєпереробних заводів, полігонів, установок).

Для визначення впливу сміттєобробних об’єктів на довкілля та вжиття заходів для його зменшення, українські підприємства здійснюватимуть моніторинг, зокрема, вимірюватимуть показники стану повітря, підземних і поверхневих вод, ґрунту, шумового забруднення тощо. Зібрану інформацію надаватимуть державі для прийняття управлінських рішень.

Порядок моніторингу об’єктів оброблення відходів розроблено у рамках реформи системи управління відходами в Україні. Документ відповідає положенням трьох європейських директив:

  • 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року про відходи;
  • 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року про захоронення відходів;
  • 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю).

Моніторинг об’єкта оброблення відходів полягає у здійсненні спостережень за станом довкілля, за змінами хімічної або фізичної характеристики викидів, скидання, споживання, еквівалентних параметрів або технічних заходів на території, на якій він розташований.

Результати вимірювання показників стану атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, ґрунту, шумового впливу не повинні перевищувати допустимі рівні та вміст забруднюючих речовин або гранично-допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин, які встановлені законодавством щодо кожного компонента довкілля.

Суб’єкт моніторингу, який експлуатує об’єкт оброблення відходів, де здійснюються операції з термічного оброблення відходів, та який має намір отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, повинен розробити та затвердити План моніторингу і подати його разом з переліком документів і заявою про отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів до Міндовкілля. План моніторингу є окремим документом або частиною інструкції з експлуатації об’єкта оброблення відходів, який розробляється та затверджується суб’єктом моніторингу відповідно до Правил технічної експлуатації установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів, затверджених Міндовкілля.

Суб’єкт моніторингу, який експлуатує об’єкт оброблення відходів, де здійснюються операції з відновлення або видалення відходів, зобов’язаний здійснювати моніторинг на підставі розробленої та затвердженої ним Програми моніторингу. Програма моніторингу є окремим документом або частиною інструкції з експлуатації об’єкта оброблення відходів, який розробляється та затверджується суб’єктом моніторингу відповідно до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації або Правил технічної експлуатації об’єктів оброблення відходів, затверджених Міндовкілля. Такі програми суб’єкти господарювання розроблятимуть щороку та подаватимуть на затвердження до Міндовкілля. 

Дозволи на здійснення операцій з оброблення відходів видаватимуться підприємствам за умови наявності у них в пакеті документів затвердженої програми моніторингу.

Детальніша інформація: