6 квітня 2022 року прийнято 8-му Програму дій з довкілля до 2030 року – базовий стратегічний документ впровадження екологічної політики. Її довгострокова мета полягає в тому, щоб не пізніше 2050 року європейці жили добре, у межах планети, в економіці добробуту, де нічого не витрачається намарно. Зростання буде відновним, кліматична нейтральність стане реальністю, а нерівність буде значно зменшена.

Програма визначає шість пріоритетних завдань до 2030 року, зокрема:

  • досягнення мети скорочення викидів парникових газів до 2030 року та кліматичної нейтральності до 2050 року;
  • підвищення адаптаційних можливостей, посилення стійкості та зменшення вразливості до зміни клімату;
  • просування до моделі відновного зростання, відокремлення економічного зростання від використання ресурсів і погіршення стану довкілля, а також прискорення переходу до циркулярної економіки;
  • впровадження цілей щодо нульового забруднення;
  • захист, збереження та відновлення біорізноманіття;
  • зменшення тиску на довкілля та клімат, пов’язаного з виробництвом і споживанням.

26 липня 2022 року Європейська Комісія репрезентувала перелік головних показників з моніторингу прогресу в досягненні цілей 8-ї Програми дій з довкілля до 2030 року.

Детальніша інформація: