У травні 2020 року Європейська Комісія схвалила Стратегію ЄС з біорізноманіття до 2030 року «Повернемо природу у наше життя». Для її реалізації розроблено план заходів, який окреслює чотири напрями впровадження стратегії та визначає заходи на 2020-2024 роки. 

Стратегія передбачає такі напрями: розширення мережі загальноєвропейських заповідних територій на суші та на морі; запуск плану відновлення природи ЄС; введення заходів, які дозволять здійснити необхідні трансформаційні зміни; впровадження заходів для вирішення проблем біорізноманіття на глобальному рівні. Також ЄС планує розширити території Натура 2000 за рахунок місцевостей із дуже високим рівнем біорізноманіття та кліматичною цінністю. Для цього розроблять критерії та керівні настанови щодо визначення та призначення додаткових заповідних територій та екологічних коридорів. Також проведуть оцінку прогресу ЄС у досягненні його цілей на 2030 рік щодо охоронюваних територій. У рамках плану відновлення природи Європейська Комісія запропонує обов’язкові цілі відновлення природи. 

Серед запланованих заходів передбачено перегляд законодавства (зокрема, Директиви про стале використання пестицидів, Тематичної стратегії з охорони ґрунтів та посилення положень про комплексну боротьбу зі шкідниками), прийняття нових актів (Плану дій з органічного землеробства, Нової лісової стратегії ЄС до 2030 року, Нового плану дій зі збереження рибних ресурсів та захисту морських екосистем тощо). Серед трансформаційних заходів передбачено розблокування фінансування біорізноманіття та започаткування нової, посиленої системи управління. Головним інструментом для вирішення проблем біорізноманіття на глобальному рівні ЄС вбачає прийняття угоди про амбітні рамки біорізноманіття.

Детальніша інформація: