Нові правила захисту довкілля за допомогою кримінального законодавства набули чинності 20 травня 2024 року. Директива про екологічні злочини містить вичерпний та актуальний перелік екологічних правопорушень, спрямованих на усунення найбільш серйозних порушень екологічних зобов’язань.

Нова директива про екологічні злочини допоможе досягти цілей Європейського зеленого курсу шляхом боротьби за допомогою засобів кримінального права з найбільш серйозними екологічними правопорушеннями, які можуть мати руйнівні наслідки як для довкілля, так і для здоров’я людей.

Нова директива надає вичерпний та актуальний перелік екологічних правопорушень. Держави-члени повинні забезпечити, щоб ці порушення були кримінальними злочинами в їхньому національному законодавстві.

Директива вводить кілька нових категорій правопорушень, таких як незаконна переробка суден, незаконний забір води, серйозні порушення законодавства ЄС про хімічні речовини і ртуть, серйозні порушення, пов’язані з поводженням із фторованими парниковими газами, а також серйозні порушення законодавства щодо інвазійних видів.

Крім того, держави-члени будуть зобов’язані встановлювати кваліфіковані правопорушення, за які передбачено більш суворе покарання, якщо одне з правопорушень, визначених у Директиві, призводить до серйозної широкомасштабної та значної шкоди або руйнування довкілля. Директива також визначає конкретні види та рівні покарань для фізичних і юридичних осіб, що є величезним кроком вперед для забезпечення стримуючого ефекту в усьому ЄС.

Крім того, нові правила включають положення про посилення правозастосовного ланцюжка для боротьби з екологічними злочинами. Фахівці-практики, які борються з екологічними правопорушеннями, повинні мати доступ до достатніх ресурсів і відповідну підготовку. Нова директива про екологічні злочини також забезпечить підтримку та допомогу захисникам довкілля у кримінальних провадженнях.

Нові правила є серйозним кроком вперед для забезпечення належної відповідальності за екологічні злочини.

Детальніша інформація: