Незважаючи на те, що компанії все більше віддані «зеленим» програмам, лише 1% узгодив свої майбутні витрати зі своїми цілями декарбонізації. Про це свідчать дані звіту, опублікованого 7 листопада 2023 року Центром ініціативи перехідного шляху (Transition Pathway Initiative, TPI) при Лондонській школі економіки.

Корпорації все більше дотримуються «зеленого» порядку денного, але новий звіт показує, що лише одна з двадцяти з понад тисячі компаній, що котируються на біржі, має детальну стратегію того, як вона досягатиме своїх цілей щодо викидів парникових газів.

Тоді як 82% компаній у різних секторах, від харчової промисловості до нафтової та газової, повідомили про довгострокові стратегії викидів. Лише половина компаній включила кліматичні сценарії у своє планування. І лише 1% компаній узгодили свої майбутні витрати зі своїми цілями щодо декарбонізації.

Частково причина полягає в тому, що останніми роками основна увага приділялася корпоративним зобов’язанням, таким як цілі щодо нульового рівня викидів, які узгоджуються з метою Паризької угоди щодо обмеження зростання глобальної середньої температури значно нижче 2°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Мета полягала в тому, щоб досягти порогу в 1,5°C. 

Але виконати ці обіцянки набагато складніше. Більшість компаній вже виявили свою обізнаність щодо зміни клімату та корпоративної кліматичної політики. Проведене дослідження сприяє зміщенню акценту з постановки цілей на їх фактичну реалізацію. Головний висновок полягає в тому, що мало відбувається зараз навіть серед дуже великих компаній, що котируються на біржі. Тому зараз увага зміщується на те, чи заслуговують на довіру ті обіцянки, які зазвичай є добровільними, і чи є у компаній детальний план їх досягнення.

Результати показали, що жодна компанія поки що не відповідає таким управлінським якостям, як з’ясування ролі компенсації викидів вуглецю в цільових показниках викидів компанії та узгодження капітальних витрат з довгостроковими кліматичними цілями.

Авіакомпанії та нафтогазові компанії були одними з найефективніших секторів, але труднощі з виконанням їхніх зобов’язань щодо декарбонізації очевидні. Оцінка Центру TPI показала, що більшість авіакомпаній не відповідають цілям Паризької угоди, так само як і 75% нафтогазових компаній. Інші галузі, такі як цементна та вугільна промисловість, відставали за всіма показниками. Лише половина вугледобувних компаній встановили мету щодо скорочення викидів.

Слід зазначити, що європейські компанії продемонстрували «явне перевищення» якості управління, тоді як лише 25% компаній у Північній Америці та 2% у Китаї отримали високі рейтинги.

Детальніша інформація: