Європейський кліматичний закон – це регламент, який встановлює засади досягнення кліматичної нейтральності ЄС та вносить зміни до деяких законодавчих актів. Він законодавчо закріплює мету щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року шляхом поступового та незворотного скорочення викидів парникових газів та збільшення їх видалення природними та іншими поглиначами. 

Регламент чітко зазначає зв’язок із Паризькою угодою як щодо скорочення викидів, так і щодо глобальної цілі з адаптації (статті 2 та 7 Паризької угоди відповідно). Під кліматичною нейтральністю Європейський кліматичний закон розуміє нульові нетто-викиди парникових газів. Регламент також встановлює проміжну ціль зі скорочення нетто-викидів парникових газів на 55% до 2030 року від рівня 1990 року, обмежуючи внесок поглиначів до 225 млн т CO2е.

Окрім того, Європейська Комісія ще має визначити проміжну ціль на 2040 рік на основі низки критеріїв (як-от найкращі доступні наукові дані, соціальні, економічні та екологічні наслідки, потреба у справедливому переході тощо). Європейський кліматичний закон закріплює необхідність прийняття стратегії з адаптації до зміни клімату. 

Починаючи з 2023 року, кожні 5 років Європейська Комісія повинна здійснювати оцінку прогресу у досягненні цілей зі скорочення викидів та адаптації до зміни клімату: як на рівні Європейського Союзу, так і на рівні окремих держав-членів. Перші дві оцінки мають здійснюватися на основі лінійної «траєкторії» скорочення між цілями 2030, 2040 та 2050 років. 

Окрім положень щодо цілепокладання, моніторингу та оцінки прогресу, Європейський кліматичний закон також встановлює засади участі громадськості у процесі формування та реалізації переходу до кліматичної нейтральності, містить положення щодо добровільних секторальних дорожніх карт, а також засновує новий науковий орган – Європейську наукову дорадчу раду зі зміни клімату (яка складатиметься із 15 провідних науковців для надання незалежної наукової підтримки з питань зміни клімату). 

Цей регламент також вносить низку змін до Регламенту (ЄС) 2018/1999 про врядування Енергетичного Союзу та кліматичних дій, зокрема щодо самої мети механізму врядування та обов’язковості кліматичної нейтральності як цілі довгострокових стратегій, що приймаються на виконання Регламенту 2018/1999.

Детальніша інформація: