У жовтні 2020 року ЄС прийняв Хімічну стратегію сталості, яка пропонує нове довгострокове бачення політики ЄС щодо сталого управління хімічними речовинами та, серед іншого, впровадження нової триступеневої ієрархії управління хімічними речовинами. Для удосконалення та консолідації законодавчої бази ЄС передбачається спрощення оцінки небезпек, ризиків та управління хімічними речовинами за принципом «одна речовина – одна оцінка». Конкретні дії щодо впровадження Стратегії визначені Планом дій, виконання яких заплановано на 2020-2024 рр.

Основними завданнями Стратегії є стимулювання інновацій стосовно безпечних і сталих хімічних речовин; посилення законодавчої бази ЄС для вирішення нагальних проблем захисту довкілля та здоров’я громадян; спрощення та посилення законодавчої бази щодо хімічних речовин; створення бази знань про хімічні речовини; глобальне лідерство ЄС у цій сфері. 

Стратегія пропонує нову триступеневу ієрархію управління хімічними речовинами, в основі якої закладено захист здоров’я людей і довкілля, а також сприяння інноваціям в сфері хімічних речовин: 

1. Безпечні та сталі хімічні речовини – метою цього ступеня є розроблення та використання безпечних і сталих хімічних речовин та чистих технологій, попередження заподіяння шкоди здоров’ю людей і довкіллю. 

2. Мінімізація та контроль – пріоритетом є мінімізація впливу небезпечних речовин на здоров’я людей і довкілля, здійснення контролю за використанням небезпечних речовин шляхом управління ризиками, надання користувачам повної інформації, просування сучасних та інтелектуальних процесів та ІТ-рішень. 

3. Усунення та відновлення – основний акцент робиться на очищенні/вилученні небезпечних речовин з відходів і вторинної сировини, відновленні здоров’я людей і довкілля до доброго (гарного) стану, а також просуванні безпечних і чистих рішень з переробки, дезактивації відходів.

Детальніша інформація: