29 червня 2023 року Європейське агентство з навколишнього середовища опублікувало матеріали дослідження, спрямованого на вивчення поведінки власників будівель, підрядників і монтажників і на те, як ці суб’єкти можуть вплинути на рішення у будівельному секторі щодо необхідності інвестування в енергетичну реновацію.  

Можливі переваги реконструкції будинків, квартир та інших будівель для підвищення їхньої енергоефективності допоможуть зміцнити європейську політику, спрямовану на перехід будівельного сектору до вуглецево-нейтрального майбутнього.

Зараз на будівлі припадає більше третини викидів парникових газів ЄС, пов’язаних з енергетикою. Їхня реконструкція з метою покращення енергоефективності може суттєво сприяти досягненню мети ЄС щодо кліматичної нейтральності до 2050 року. Політики зможуть краще врахувати рушійні сили та бар’єри, пов’язані з інвестиціями в реконструкцію, якщо вони більше знатимуть про людські поведінкові фактори, пов’язані з такими рішеннями. Це вимагає кращого розуміння поведінки різних суб’єктів, які беруть участь у прийнятті рішень щодо підвищення енергоефективності житлових будинків, а також їхньої мотивації.

Наприклад, власники відіграють ключову роль у прийнятті рішень щодо інвестицій у ремонт. Покращення умов життя та будівництва для них самих або для орендарів є одним із найважливіших факторів інвестування в енергоефективну реновацію. Зниження споживання енергії іноді сприймається лише як побічна вигода. Однак криза цін на енергоносії 2022 року підвищила обізнаність про рівень споживання та важливість підвищення енергоефективності для зменшення рахунків за електроенергію. 

Будівельні підрядники та монтажники можуть впливати завдяки порадам, які вони надають власникам. У свою чергу на них впливають такі фактори, як культура, соціальні аспекти їхніх робочих місць та поведінка їхніх колег.

У процесі розроблення політики інвестування в енергоефективність, врахування мотивів зацікавлених сторін може допомогти збільшити темпи енергозбереження. Така політика може включати краще застосування комунікаційних дій (наприклад, орієнтація на найвпливовіші зацікавлені сторони) та адаптацію заходів (таких як фінансова підтримка та підтримка універсальних магазинів) для конкретних цільових груп.

Зроблено висновок, що поведінкові ініціативи не слід розглядати як самостійні рішення. Швидше вони мають бути частиною цілісного підходу до розроблення політики, який поєднує поведінкові фактори і традиційні підходи, засновані на економічних інструментах і ціноутворенні.

Детальніша інформація: