ЄС окреслив досягнення у сфері збереження біорізноманіття через 1 рік після ухвалення глобального плану щодо природи та людей.

19 грудня 2023 року виповнився рік відтоді, як 196 країн погодили Глобальну рамкову програму з біорізноманіття Куньмін-Монреаль (GBF) на Конференції ООН з біорізноманіття (COP15) як план дій щодо захисту, відновлення і сталого використання екосистем. Повна імплементація як GBF, так і Паризької угоди призведе до сталої економіки та допоможе досягти цілей сталого розвитку. 

Спираючись на Європейський зелений курс та розроблені стратегії, ЄС перебуває на шляху до імплементації GBF. У 2023 році Євросоюз запропонував і ухвалив багато нових законів, зокрема:

  • Закон про продукти, вільні від вирубки лісів, щоб гарантувати, що європейське споживання не спричинить вирубку лісів в інших частинах світу. Закон набуде чинності наприкінці 2024 року.
  • Попередня угода щодо Закону про відновлення природи для відновлення деградованих екосистем Європи. Після ухвалення та застосування в державах-членах ЄС закон стане ключем для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року та підвищення готовності і життєстійкості Європи до наслідків зміни клімату. 
  • Посилений моніторинг і вимірювання: пропозиція щодо закону про моніторинг ґрунтів для захисту та відновлення ґрунтів і забезпечення їх сталого використання, а також пропозиція щодо системи моніторингу життєстійких європейських лісів, щоб заповнити прогалини в інформації про європейські ліси та створити всеосяжну базу знань про ліси.
  • Нові правила для компаній щодо поваги до довкілля у глобальних ланцюжках доданої вартості. Пропозиція щодо Директиви про належну обачність для корпоративної  сталості (Directive on corporate sustainability due diligence) зобов’яже компанії виявляти та запобігати, припиняти або пом’якшувати несприятливий вплив своєї діяльності на довкілля та права людини.

Крім того, ЄС разом з державами-членами продовжує мобілізувати ресурси для підтримки виконання угоди. Єврокомісія вже оголосила про подвоєння міжнародного фінансування біорізноманіття до 7 млрд євро на період 2021-2027 років. Європейська ініціатива сталого фінансування допоможе спрямувати фінансування на підтримку інвестицій у біорізноманіття. 

У 2023 році також було підписано Договір про відкрите море, який дозволяє створювати великомасштабні морські природоохоронні території у відкритому морі, сприяючи досягненню мети GBF щодо ефективного збереження 30% суші та моря до 2030 року. ЄС зобов’язався підтримати ратифікацію та якнайшвидшу імплементацію Договору про відкрите море через Глобальну океанічну програму ЄС у розмірі 40 млн євро і наразі працює над швидкою ратифікацією.

ЄС продовжує максимізувати синергію між кліматичними заходами та діями щодо біорізноманіття, оскільки природоорієнтовані рішення є основою для імплементації як GBF, так і Паризької угоди. Комісія фінансує та надає технічну підтримку щонайменше 74 проєктам з природоорієнтованих рішень із загальним внеском у розмірі 654 млн євро. 

Європейська Комісія співпрацює з Всесвітнім моніторинговим центром охорони природи ЮНЕП над створенням Глобальної служби підтримки знань з біорізноманіття. У рамках нової системи управління знаннями про біорізноманіття Єврокомісія запровадила комплексний механізм моніторингу на основі індикаторів – інформаційну панель ЄС з біорізноманіття.

Нарешті, ЄС продовжить співпрацю з партнерами, зокрема у рамках ініціативи Team Europe щодо ланцюжків поставок без вирубки лісів, запущеної на COP28, а також NaturAfrica та Sustainable Cocoa Initiative. 

Довідково.  Глобальна рамкова програма з біорізноманіття Куньмін-Монреаль була узгоджена у грудні 2022 року на Конференції з біорізноманіття COP15 у Монреалі. Вона містить глобальні цілі та завдання, спрямовані на захист і відновлення природи для нинішніх і майбутніх поколінь, забезпечення її сталого використання, а також стимулювання інвестицій у зелену глобальну економіку. Разом із Паризькою кліматичною угодою Глобальна рамкова програма прокладає шлях до кліматично нейтрального, природопозитивного та життєстійкого світу до 2050 року. Куньмін-Монреальська угода прискорить амбітну політику в усьому світі та мобілізує фінансування біорізноманіття з усіх джерел до 200 млрд доларів США на рік до 2030 року. 

Детальніша інформація: