Лише 27,7% опитаних нами українців знають, що таке Європейський зелений курс. Переважна більшість респондентів (72%) розглядають його як внутрішній програмний документ України:  

Насправді ж Європейський зелений курс – це комплекс заходів, який визначає політику ЄС на найближчі роки у таких сферах як клімат, енергетика, біорізноманіття, промислова політика, торгівля тощо: . Основна мета цього курсу – сталий зелений перехід Європи до кліматично-нейтрального континенту до 2050 року.

Оскільки одним із пріоритетних питань інтеграції України до Європейського Союзу є співпраця у рамках Європейського зеленого курсу , зміни торкнуться безпосередньо наших міст.

Яким чином? Розповідаємо на зображенні. 

Більше зелених зон та біорізноманіття в них

Розробка планів з міського озеленення для міст з населенням більше 20 тисяч та зупинення осушення водно-болотних угідь збільшить зелені зони у містах та дозволить нам бути ближчими до природи. 

Чистіші грунт, вода та повітря

ЄЗК передбачає відновлення та очищення річок, стале управління ґрунтами та висадження 3 млрд дерев. Одним із кроків ЄС у цьому напрямку стало прийняття амбітного Плану дій «Назустріч нульовому забрудненню повітря, води та ґрунтів», який визначає комплексні заходи для досягнення амбіції ЄС з нульового забруднення довкілля . Нещодавно Україна прийняла Водну стратегію, одним із завдань якої є забезпечення рівного доступу до якісної і безпечної для здоров’я людини питної води і належних санітарно-профілактичних заходів: .

Розвиток електромобільної інфраструктури

До 2025 року в ЄС має бути створено 1 млн зарядних станцій для електромобілів, що зробить цей екологічний вид транспорту зручнішим для користування. 

Безпечніший транспорт

Європейський зелений курс передбачає підвищення безпеки на транспорті.

Зручніша інфраструктура

У рамках ЄЗК планується створення більш сталої та здорової міжміської та міської мобільності. Наприклад, Комюніке про нові рамки міської мобільності в ЄС містить рекомендації щодо скорочення містами викидів парникових газів у транспортному секторі та покращення мобільності, зокрема завдяки прийняттю планів сталої міської мобільності: . 

Енергоефективні будівлі

Заплановано подвоїти щорічні темпи оновлення енергоефективності житлових та нежитлових будинків, а також відремонтувати 35 млн неефективних будівель.

Ефективніше сортування та переробка відходів

ЄС прагне створити ефективний ринок вторинної сировини та просуватиме циркулярну економіку в рамках політики сусідства. Крім того, планується істотне зменшення утворення відходів та зменшення на 50% залишкових побутових відходів.

Зелені робочі місця

У рамках ЄЗК заплановано створити до 160 000 додаткових зелених робочих місць. 

Більше можливостей фінансування зелених проєктів

Щоб сприяти зеленому переходу, відкриваються додаткові можливості фінансування кліматичних дій та екологічної сталості. Для України вже доступна програма ЄС LIFE: .