29 січня 2024 року Європейський Парламент і Рада ЄС досягли попередньої політичної угоди стосовно пропозиції Європейської Комісії щодо перегляду Директиви про очищення міських стічних вод. Переглянута директива суттєво посилить захист здоров’я людей та довкілля від шкідливих скидів міських стічних вод, а також призведе до очищення річок, озер, ґрунтових вод і морів по всій Європі.

Довідково. 26 жовтня 2022 року Європейська Комісія прийняла свою пропозицію щодо переглянутої Директиви про очищення міських стічних вод. Загалом Директива 1991 року була добре імплементована в усіх державах-членах. Однак, після більш ніж 30 років існування, Директива потребувала капітального перегляду, щоб врахувати нові джерела міського забруднення, які зараз стали більш домінуючими (такі як децентралізовані споруди або зливові води). Також з’явилися нові забруднювачі, включаючи мікропластик чи  мікрозабруднювачі (наприклад, фармацевтичні препарати або косметика).

Завдяки новим заходам з міських стічних вод буде видалено більше поживних речовин, а до мікрозабруднювачів будуть застосовуватися нові стандарти. Тепер директива буде застосовуватися до більшої кількості районів, оскільки вона охоплюватиме менші агломерації, починаючи з 1000 жителів.

Дотримуючись принципу «забруднювач платить», новий закон гарантуватиме, що витрати на цей захист частково покриватимуться відповідальною галуззю, а не тарифами на воду чи державним бюджетом. Крім того, це підштовхне сектор стічних вод до енергетичної та кліматичної нейтральності. Це також покращить управління зливовими водами, які ставатимуть все більш важливими з огляду на збільшення кількості сильних опадів через зміну клімату.

Нарешті, він забезпечить доступ до санітарії в громадських місцях для двох мільйонів найбільш уразливих і маргіналізованих людей в ЄС. Це відповідає вимогам, встановленим нещодавно прийнятою переглянутою Директивою про питну воду, яка вимагає доступу до води для всіх.

Нова директива вимагатиме видалення більшої кількості поживних речовин і мікрозабруднювачів з міських стічних вод, особливо тих, що надходять з токсичних фармацевтичних препаратів і косметики. Запроваджується систематичний моніторинг мікропластику на вході та виході з міських очисних споруд, а також у мулі. 

Нова директива вперше особливим чином реалізує  принцип «забруднювач платить» у водному секторі: найбільш забруднюючі галузі (фармацевтична і косметична) будуть зобов’язані сплачувати щонайменше 80% вартості видалення мікрозабруднювачів (це додаткове очищення відоме як четвертинна очистка). Це обмежить вартість нових вимог для громадян. Згідно з новою угодою, до 2045 року країни ЄС повинні будуть гарантувати застосування четвертинної обробки на очисних спорудах, які обслуговують громади з населенням 150 тис. або більше осіб, з проміжними цілями, встановленими на 2033 і 2039 роки.

Крім того, у міських стічних водах регулярно контролюватимуться ключові параметри, пов’язані зі здоров’ям, зокрема стійкість до протимікробних препаратів або SARS Covid у разі пандемії.

Нові заходи враховують зміну клімату і встановлюють чіткі зобов’язання для держав-членів щодо кращої боротьби з сильними опадами. Нещодавні події у різних державах-членах, таких як Німеччина, Франція, Нідерланди та Бельгія, показали, що режим опадів різко змінюється не лише влітку, а й взимку, і необхідно вжити термінових заходів для забезпечення адаптації сектора міських стічних вод до цієї нової реальності. Для великих міст державам-членам доведеться систематично розробляти інтегровані плани управління для боротьби зі зливовими водами. Для невеликих міст це доведеться робити, коли зливові води становлять небезпеку. У цих планах мають бути визначені конкретні управлінські дії з пріоритезацією природоорієнтованих рішень.

Директива сприятиме економіці замкненого циклу шляхом покращення якості мулу та очищених стічних вод, що дозволить збільшити повторне використання у сільському господарстві та гарантувати, що цінні ресурси не будуть втрачені.

Детальніша інформація: