5 березня 2024 року Рада ЄС та Європейський Парламент досягли попередньої домовленості про цільовий перегляд Регламенту (ЄС) 2016/2031, також відомого як Закон про здоров’я рослин. 

Довідково. Регламент (ЄС) 2016/2031 є основною правовою базою для політики ЄС у сфері охорони здоров’я рослин. Він спрямований на запобігання проникненню та поширенню нових шкідників рослин (так званих «карантинних шкідників Союзу») та боротьбу зі шкідниками, які вже присутні в ЄС («регульовані некарантинні шкідники»). Регламент набув чинності 14 грудня 2019 року.

Переглянутий регламент має:

  • удосконалити процедури для ідентифікації та включення до списку рослин високого ризику, а також для подання і розгляду запитів на тимчасові відступи від імпортних зобов’язань, що надходять з країн, які не входять до ЄС;
  • уточнити заходи щодо шкідників, які кваліфікуються як карантинні шкідники, але які ще не були повністю оцінені;
  • раціоналізувати та спростити зобов’язання щодо звітності завдяки посиленню цифровізації. Це допоможе скоротити бюрократичну тяганину як для компетентних органів, так і для операторів.

Регламент передбачає створення команди ЄС з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я рослин. Команда складатиметься з експертів, призначених Європейською Комісією на основі пропозицій держав-членів. Ці експерти матимуть різну спеціалізацію в галузі здоров’я рослин і зможуть допомогти у разі нових спалахів шкідників у ЄС. Крім того, вони могли б надати прикордонним третім країнам термінову допомогу та досвід у разі спалахів, які можуть вплинути на ЄС, якщо про це попросить одна або кілька держав-членів.

Для того, щоб спростити зобов’язання щодо звітності, співзаконодавці погодилися збільшити тривалість багаторічних програм обстеження, які тепер повинні бути встановлені на період 5-10 років, замість нинішнього періоду в 5-7 років. Це допоможе зменшити адміністративне навантаження на компетентні органи. Для забезпечення своєчасного виявлення шкідників ці програми повинні переглядатися та оновлюватися залежно від фітосанітарної ситуації.

Цілеспрямоване вдосконалення існуючих правил охорони здоров’я рослин гарантує, що ЄС і надалі буде добре підготовлений до протистояння фітосанітарним загрозам, одночасно спрощуючи застосування правил. Це, у свою чергу, скоротить бюрократичну тяганину і зменшить адміністративний тягар як для операторів, так і для національних органів влади.

Детальніша інформація: