Єврокомісія схвалила важливий проєкт спільного європейського інтересу «IPCEI Hy2Infra», який передбачає виділення сімома державами-членами державної допомоги обсягом до 6,9 млрд євро на підтримку водневої інфраструктури.

Проєкт під назвою «IPCEI Hy2Infra» спільно підготовлений та нотифікований сімома державами-членами: Францією, Німеччиною, Італією, Нідерландами, Польщею, Португалією та Словаччиною. Держави-члени нададуть до 6,9 млрд євро державного фінансування, що, як очікується, розблокує 5,4 млрд євро приватних інвестицій.

Європейська Комісія оцінила запропонований проєкт відповідно до правил ЄС щодо державної допомоги, викладених у «Повідомленні про важливі проєкти, що становлять спільний європейський інтерес (IPCEI)». Там, де приватні ініціативи, що підтримують проривні інновації та будівництво великомасштабної інфраструктури, яка має велике значення для ЄС, не реалізуються через значні ризики, пов’язані з такими проєктами, правила IPCEI дозволяють державам-членам спільно заповнити прогалину для подолання цих провалів ринку. 

Єврокомісія схвалила, відповідно до правил ЄС, третій важливий проєкт спільного європейського інтересу (IPCEI) для підтримки водневої інфраструктури. Очікується, що цей IPCEI збільшить постачання відновлюваного водню, тим самим зменшивши залежність від природного газу та сприяючи досягненню цілей Європейського зеленого курсу та плану REPowerEU.

Довідково. IPCEI Hy2Infra доповнює перший і другий IPCEI у водневому ланцюжку створення вартості. 15 липня 2022 року Комісія схвалила проєкт IPCEI «Hy2Tech», зосереджений на розробці водневих технологій для кінцевих користувачів. Проєкт IPCEI «Hy2Use» був схвалений 21 вересня 2022 року. Він спрямований на застосуванні водню у промисловому секторі. Hy2Infra стосується інвестицій в інфраструктуру, які не покриваються першими двома IPCEI.

IPCEI Hy2Infra включатиме 33 проєкти від 32 компаній, у тому числі п’яти малих і середніх підприємств (МСП). Компанії-учасниці тісно співпрацюватимуть одна з одною, а також із зовнішніми партнерами, такими як оператори систем передачі, потенційні покупці, університети, дослідницькі організації та постачальники обладнання по всій Європі, включаючи малі та середні підприємства.

IPCEI Hy2Infra охопить широку частину водневого ланцюжка створення вартості, підтримуючи:

  • розгортання 3,2 ГВт великомасштабних електролізерів для виробництва відновлюваного водню;
  • розгортання нових і перепрофільованих трубопроводів транспортування та розподілу водню протяжністю близько 2,7 тис. км;
  • розвиток масштабних сховищ водню потужністю не менше 370 ГВт·год; 
  • будівництво перевантажувальних терміналів і пов’язаної з ними портової інфраструктури для рідких органічних носіїв водню («LOHC») для обробки 6 тис. тонн водню на рік.

 Довідково. Рідкі органічні носії водню (LOHC) — це органічні сполуки, які можуть поглинати та вивільняти водень за допомогою хімічних реакцій.

Очікується, що різні великомасштабні електролізери будуть введені в експлуатацію між 2026 і 2028 роками, а трубопроводи – між 2027 і 2029 роками залежно від географічного району. Загальне завершення проєктів заплановано на 2029 рік, терміни варіюються залежно від проєктів і компаній.

Детальніша інформація: