27 лютого 2024 року Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ». Реалізація постанови сприятиме залученню іноземних інвестицій у будівництво нових «зелених» потужностей навіть в умовах війни. 

Впровадження гарантій походження електроенергії суттєво збільшить експортний потенціал енергосектору України, адже споживачі електричної енергії матимуть можливість підтвердити її походження з ВДЕ та екологічну цінність (обсяг викидів СО2, яких вдалось уникнути). Також це дозволить промисловим підприємствам довести, що їхні товари були вироблені з чистої енергії та відповідно підвищити конкурентоспроможність українських товарів на європейському ринку.

Ухвалена ініціатива відповідає цілям Енергетичної стратегії, яка передбачає суттєве збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

Постановою передбачено затвердження Порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел, а також затвердження Порядку визначення екологічної цінності цієї електроенергії. Також буде створено реєстр гарантій походження, який адмініструватиме НКРЕКП. Гарантії формуватимуться в електронному вигляді в МВт*год відповідно до наданих адміністратором комерційного обліку обсягів відпуску електричної енергії з ВДЕ.

Запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ, – це ще один крок до розбудови «зеленої» енергетики в Україні. 

Детальніша інформація: