18 грудня 2023 року Європейське агентство з навколишнього середовища опублікувало «Моніторинговий звіт про прогрес у досягненні цілей 8-ї Програми екологічних дій у 2023 році». У звіті зазначається, що досягнення цілей екологічної політики ЄС до 2030 року буде складним завданням. Для швидшого прогресу необхідні більш активна імплементація державами-членами чинних законів, додаткові заходи та врахування питань клімату і довкілля в інших сферах політики.

8-а програма екологічних дій ЄС до 2030 року – це основний довгостроковий інструмент цілісного планування екологічних дій ЄС з 1973 року. Ця програма ґрунтується на Європейському зеленому курсі та встановлює рамки екологічної політики ЄС до 2030 року.

Програма має 6 тематичних пріоритетів:

  • досягнення кліматичної нейтральності ЄС;
  • посилення адаптації до зміни клімату;
  • перехід до відновлюваного зеленого зростання (так званий дікаплінг), включно з циркулярною економікою;
  • втілення амбітної цілі щодо нульового забруднення;
  • охорона та збереження біорізноманіття;
  • зменшення екологічного сліду від виробництва та споживання (енергетика, промисловість, будівлі, транспорт тощо).

Моніторинговий звіт про прогрес у досягненні цілей 8-ї Програми екологічних дій у 2023 році підбиває підсумки прогресу у досягненні ключових цілей ЄС щодо довкілля та клімату на основі 28 індикаторів і цілей моніторингу. 8-а програма почала діяти з 2 травня 2022 року. Звіт є першим із серії звітів, що публікуватимуться щорічно до 2030 року.

Найкращою наразі є ситуація з досягнення цілей щодо зайнятості та випуску продукції у секторі зеленої економіки, еко-інновацій, витрат на екологічні цілі та запобігання передчасної смертності від забруднення повітря.

Зовсім слабкий прогрес спостерігається з питань збільшення абсорбції парникових газів поглиначами вуглецю, енергоспоживання, повторного використання матеріалів, органічного сільського господарства та споживання в цілому (екологічний слід споживання).

Згідно з аналізом Європейського агенства з навколишнього середовища, ЄС може не досягти більшості цілей до 2030 року. Ситуація виглядає особливо складною, коли мова заходить про пріоритетну мету щодо  зниження екологічного та кліматичного тиску, пов’язаного з виробництвом і споживанням. Це включає цілі щодо споживання енергії, темпів використання матеріалів замкнутого циклу та частки площ під органічним землеробством, які навряд чи будуть досягнуті до 2030 року.

Водночас у звіті зазначається, що перспективи досягнення кількох інших цілей моніторингу до 2030 року виглядають позитивними. Наприклад, дуже ймовірно, що частка «зеленої» економіки в економіці в цілому продовжить зростати, а кількість передчасних смертей, пов’язаних з впливом дрібних твердих частинок, знизиться відповідно до мети плану дій щодо нульового забруднення.

Проведений аналіз показує, що державам-членам необхідно терміново посилити дії для задоволення екологічних і кліматичних амбіцій Європи до 2030 року. Це включає повну імплементацію чинних законів, збільшення інвестицій у перспективні технології та перетворення сталого розвитку на центральний елемент усіх політик.

Детальніша інформація: