28 листопада 2023 року Єврокомісія прийняла перший список проєктів спільного інтересу (PCI) і  проєктів взаємного інтересу (PMI), який повністю відповідає Європейському зеленому курсу. Ці ключові транскордонні інфраструктурні проєкти допоможуть ЄС досягти амбітних енергетичних і кліматичних цілей. 

Список прийнятий відповідно до переглянутого Транс’європейського регулювання мереж для енергетики (TEN-E), який припиняє підтримку інфраструктури викопного палива і зосереджується на транскордонній енергетичній інфраструктурі майбутнього. Переглянутий Регламент гарантує, що проєкти транскордонної енергетичної інфраструктури, що підтримуються ЄС, допоможуть Європейському Союзу у досягненні його кліматичних і енергетичних цілей. Як зазначено в Регламенті TEN-E, списки приймаються кожні 2 роки після широких консультацій із зацікавленими сторонами. 

Прийнятий список є шостим списком ЄС, який включає проєкти PCI, і першим списком ЄС, який включає проєкти як PCI, так і PMI. PCI – це проєкти на території ЄС, а PMI – це проєкти, які з’єднують ЄС з іншими країнами. 

Зі 166 обраних проєктів PCI та PMI:

  • більше половини (85) – це електроенергетичні, офшорні та інтелектуальні електромережі (очікується, що багато з них будуть введені в експлуатацію між 2027 і 2030 роками);
  • вперше включено проєкти щодо водню та електролізерів (65), які відіграватимуть важливу роль у забезпеченні інтеграції енергетичної системи та декарбонізації промисловості ЄС;
  • 14 мережевих проєктів щодо створення ринку для уловлювання і зберігання вуглецю.

Комісія забезпечить швидке завершення проєктів і може сприяти подвоєнню потужності мережі ЄС до 2030 року та досягненню цільового показника у 42,5% відновлюваної енергії.

Детальніша інформація: