У 2018 році Європейська Комісія представила свою позицію стосовно реформи Спільної сільськогосподарської політики ЄС (ССП). На національному рівні держави-члени ЄС впроваджуватимуть майбутню ССП за допомогою «стратегічних планів Спільної сільськогосподарської політики». Прийняте Європейською Комісією Комюніке містить рекомендації щодо розроблення національних стратегічних планів ССП, а індивідуальні рекомендації для кожної держави-члена ЄС викладені у робочих документах до рекомендацій. 

На основі аналізу сільськогосподарського сектору та сільських територій 27 держав-членів ЄС рекомендації спрямовані на забезпечення: досягнення конкретних екологічних, соціальних та економічних цілей майбутньої ССП та наскрізної цілі щодо знань та інновацій; відповідності амбіціям Європейського зеленого курсу, зокрема шести цілям, визначених Стратегією «Від ферми до виделки» та Стратегією з біорізноманіття 2030. Це кількісно визначені цілі на рівні ЄС щодо використання та ризику використання пестицидів, продажу антимікробних препаратів, втрати поживних речовин, площі, відведеної під органічне землеробство, особливостей багатого на різноманіття ландшафту та доступу до швидкого широкосмугового Інтернету. 

Європейська Комісія закликала держави-члени визначити конкретні національні цілі у стратегічних планах ССП, а розроблення та прийняття останніх провести із широким залученням усіх зацікавлених осіб. Стратегічні плани ССП після їх офіційного подання державами-членами ЄС підлягають затвердженню Європейською Комісією на основі критеріїв, які мають бути визначені у майбутньому регламенті, який ще не прийнято.

Детальніша інформація: