У звіті «Стан Енергетичного Союзу» за 2023 рік висвітлено прогрес ЄС у досягненні кліматичних та енергетичних цілей, а також відповідь ЄС на безпрецедентні виклики, з якими зіштовхнувся енергетичний сектор за останній рік після вторгнення Росії в Україну.

Звіт про стан Енергетичного Союзу супроводжується низкою звітів, які охоплюють різні аспекти енергетичної та кліматичної політики, включаючи щорічний Звіт про хід кліматичних дій, Звіт про якість палива, Звіт про імплементацію Директиви про уловлювання та зберігання вуглецю, Звіт про реалізацію Стратегії адаптації ЄС та Звіт про вуглецевий ринок.

Стійке зниження викидів

Чисті викиди парникових газів в ЄС скоротилися приблизно на 3% у 2022 році, продовжуючи 30-річну тенденцію до зниження. ЄС досяг стабільного скорочення своїх викидів з 1990 року, досягнувши загального показника у 2022 році -32,5%. Карантинні заходи через COVID у 2020 році спричинили безпрецедентне падіння викидів, а потім сильне відновлення у 2021 році. Однак викиди 2022 року продовжують падати нижче рівня 2019 року.

Обсяг вуглецю, що видаляється з атмосфери в ЄС, збільшився у 2022 році порівняно з попереднім роком. Однак, виходячи з прогнозів держав-членів, ЄС поки що не перебуває на шляху до досягнення своєї мети щодо щорічного видалення 310 млн тонн CO2 з атмосфери до 2030 року.

Енергетична криза гальмує прогрес в енергетиці та важкій промисловості

Викиди від заводів та електростанцій у системах торгівлі викидами ЄС (EU ETS) у 2022 році скоротилися на 1,8% порівняно з попереднім роком, значною мірою через вплив енергетичної кризи в Європі. В енергетиці викиди дещо зросли через збільшення використання вугілля у виробництві електроенергії, а викиди від промислового виробництва скоротилися через зростання інфляції та скорочення промислового попиту.

Завдяки високій ціні на вуглець, EU ETS залучила близько 38,8 млрд євро доходів від аукціонів у 2022 році, більшість з яких надійшла безпосередньо до національних бюджетів. Держави-члени в середньому використовували 76% доходів ETS на підтримку кліматичних і енергетичних проєктів, включаючи соціальні заходи як відповідь на енергетичну кризу.

Викиди від будівель зменшуються, а вплив транспорту продовжує зростати

Викиди від будівель, сільського господарства, малої промисловості, відходів і транспорту загалом знизилися на 3% у 2021 році. Однак між цими секторами існували значні розбіжності. Скорочення було зумовлене житловим сектором і малою промисловістю, викиди яких порівняно з 2021 роком впали більш ніж на 9% та майже на 6% відповідно. З іншого боку, транспорт зафіксував збільшення викидів більш ніж на 2%.

Підвищилася обізнаність про вплив клімату, необхідно прискорити дії з адаптації до зміни клімату

Реалізація Стратегії адаптації ЄС 2021 року вимагає зусиль усього суспільства і всіх урядів. На рівні ЄС широкий спектр політик вже впроваджує заходи з адаптації. У деяких сферах, таких як політика в галузі охорони здоров’я, адаптація впроваджується швидкими темпами завдяки Європейській обсерваторії клімату та здоров’я. Тим не менше, наукові дані та звіти держав-членів вказують на значну і зростаючу вразливість до зміни клімату, наприклад, у сільському господарстві, управлінні водними ресурсами чи енергетичному секторі. Це зростання усвідомлення саме по собі є важливим фактором, що сприяє подальшому прогресу. 

Інтенсивність викидів парникових газів від автотранспортного пального в ЄС знизилася на 5,5% з 2010 року

Останній Звіт про якість пального охоплює дані за 2021 рік і показує, що середня інтенсивність викидів парникових газів від автотранспортного пального в ЄС залишалася у 2021 році на 5,5% нижчою, ніж у 2010 році.

Незважаючи на нещодавній перехід на електромобілі, більшість автомобілів в ЄС все ще використовують бензин і дизельне пальне, які викидають в повітря шкідливі забруднюючі речовини та парникові гази. Автомобільний транспорт відповідає за близько 24% викидів парникових газів в ЄС і є сектором, де викиди все ще зростають. При переході до мобільності з нульовим рівнем викидів потрібно більше зробити для декарбонізації транспортного пального та забезпечення використання високоякісного пального в неелектрифікованому парку автомобілів, що залишилися.

Звіт також показує, що 13 держав-членів досягли мети щодо зниження інтенсивності викидів парникових газів у транспортному пальному щонайменше на 6%. Ця мета застосовується з 2010 року і була визначена Директивою про якість пального.

У 2021 році викопне пальне становило переважну більшість від загального обсягу постачання пального, при цьому дизельне пальне домінувало в більшості країн ЄС. На біопаливо припало 6,7% від загального обсягу поставок пального у 2021 році, що є незначним зростанням порівняно з 2020 роком. Все дизельне пальне та бензин продавалися в ЄС як такі, що містять, відповідно, 7% біодизеля або від 5% до 10% біоетанолу за об’ємом.

Детальніша інформація: