Згідно з новим звітом Міжурядової платформи з біорізноманіття та екосистемних послуг (IPBES), більше 3,5 тис. з 37 тис. чужорідних видів, які в результаті діяльності людини були завезені в регіони і біоми по всьому світу, становлять серйозні глобальні загрози природі, економіці, продовольчій безпеці та здоров’ю людини. 

Інвазійні чужорідні види відіграють ключову роль у 60% глобальних вимирань рослин і тварин. Вони коштують людству понад 400 млрд доларів на рік. Ця сума, починаючи з 1970 року, збільшується у 4 рази кожне десятиліття. Зі зростанням переміщення людей і товарів, викликаного глобалізацією, погіршенням стану довкілля і зміною клімату, кількість інвазійних чужорідних видів і їхній вплив, за прогнозами, збільшуватимуться у майбутньому.

Інвазійні чужорідні види є однією з п’яти основних прямих причин втрати біорізноманіття в усьому світі, поряд зі зміною землекористування та змінами у використанні морів, прямою експлуатацією організмів, зміною клімату та забрудненням. 

Звіт IPBES є результатом 4-річного аналізу, проведеного 86 вченими (з 49 країн та різних дисциплін), підтриманого 200 авторами та спирається на понад 13 тис. посилань. Це перший глобальний звіт, де зібрані найкращі наукові знання про інвазійні чужорідні види. 

У доповіді IPBES наводяться докази, інструменти та варіанти, які допоможуть урядам і зацікавленим сторонам досягти амбітної нової глобальної мети щодо інвазійних чужорідних видів – цілі 6 нещодавно прийнятої Глобальної рамкової програми біорізноманіття Куньмін-Монреаль, яка спрямована на скорочення інтродукції інвазійних чужорідних видів щонайменше на 50% до 2030 року.

Експерти IPBES вказують на загалом недостатні заходи для вирішення наявних проблем. Тоді як 80% країн визначили у своїх національних планах біорізноманіття цілі, пов’язані з управлінням інвазійними чужорідними видами, лише 17% країн мають національні закони або правила, спеціально спрямовані на вирішення цих питань. Позитивним моментом є те, що звіт виявляє, що майже для кожного контексту існують інструменти управління, варіанти управління та цілеспрямовані дії, такі як запобігання, викорінення, стримування та контроль.

Інвазійні чужорідні види в ЄС

В ЄС 88 інвазійних чужорідних видів суворо регулюються, з них викликають занепокоєння 47 видів тварин і 41 вид рослин. 

ЄС розглядає інвазійні чужорідні види як загрозу біорізноманіттю у Регламенті ЄС про запобігання та управління інтродукцією й поширенням інвазійних чужорідних видів. Регламент спрямований на запобігання, мінімізацію та пом’якшення негативного впливу, що спричиняється цими видами на місцеве біорізноманіття та екосистемні послуги. Ядром Регламенту є перелік інвазійних чужорідних видів, що становлять інтерес для ЄС (Union List). Види, включені у цей список, підлягають спеціальним обмеженням і заходам, таким як обмеження на утримання, імпорт, продаж, розведення, вирощування і вивільнення у довкілля.

Держави-члени зобов’язані вживати превентивні заходи, заходи для раннього виявлення та швидкого знищення цих видів, а також управляти видами, які вже широко поширені на їхній території.

Завдяки «Стратегії ЄС з біорізноманіття до 2030 року» Європейський Союз планує стати  на шлях відновлення біорізноманіття Європи. Стратегія містить зобов’язання щодо управління встановленими інвазійними чужорідними видами та зменшення кількості видів з Червоного списку, яким вони загрожують, на 50% до 2030 року.

Детальніша інформація: